NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

FoU-leder ved Universitetsbarneskolen

Det er ledig en midlertidig 20 % stilling som FoU-leder ved Universitetsbarnekolen for perioden 1.12.2017 – 31.12.2018. Stillingen passer for ambisiøse forskere som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom skole og lærerutdanning. Dette er en intern utlysning, og retter seg mot fast ansatte i 100 % stilling ved NTNU. I Universitetsbarneskolen er det behov for en FoU-leder innenfor skolefag som norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, religion, praktisk-estetiske fag, samt IKT for læring og pedagogikk.

Universitetsskolen Kolstad og Saupstad barneskoler samarbeider tett med NTNUs lærerutdanning og driver utviklings- og forskningsarbeid til beste for elevenes læring og en fremtidsrettet lærerutdanning. I samarbeid med skoleeier, Trondheim kommune, vil erfaringene og kunnskapen fra universitetsskolen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av barneskolene i Trondheim.

FoU-lederen vil i samarbeid med skolens ledere og lærere, ha en nøkkelrolle i utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter ved universitetsbarneskolen. FoU-lederen vil i tillegg ha et særskilt ansvar for å etablere relasjoner mellom skole og lærerutdanning, og integrere skolens FoU-arbeid i lærerutdanningen.

Stillingen vil være en kombinert stilling som gir mulighet for nær kontakt med praksisfelt.

Stillingen er midlertidig og har til hensikt å styrke utviklings- og forskningskulturen på universitetsbarneskolen i en oppstartsfase.

Arbeidsområder:

 • Bidra til utvikling av utviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med universitetsbarneskolen.
 • Bidra til faglig utvikling på skolen innenfor sitt område.
 • Bygge nettverk og utvikle møteplasser mellom Universitetsbarneskolen og fagmiljøer på ILU.
 • Bidra til integrering av universitetsbarneskolens FoU-arbeid i lærerutdanningen.

 

Kvalifikasjoner:

Til stillingen som FoU-leder kreves vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå i relevant fagområde.

Det kreves erfaring fra initiering, ledelse og samarbeid om utviklings- og forskningsarbeid i skolen.

Personlige egenskaper som selvstendighet, gjennomføringsevne, samarbeidsvilje og motivasjon til å bidra inn i universitetsskolesamarbeidet vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stillingen som FoU-leder inngår i nåværende stilling. Den som tilsettes beholder sine lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag, og stillingens oppgaver forutsettes løst innenfor en 100 % stilling. Det må avklares med nærmeste leder at 20 % av dagens stilling kan brukes til stillingen som FoU-leder. Det forventes at deler av forskningstiden i nåværende stilling brukes til forskning i samarbeid med Universitetsbarneskolen.

De som tilsettes vil være 100 % ansatt ved NTNU, men 20 % av arbeidsplikten vil være knyttet til skolen, underlagt rektor og skolens ledelse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter:

 • Kort søknad og CV.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Ingfrid Thowsen (nestleder ILU), telefon 90 77 93 97, e-post ingfrid.thowsen@ntnu.no eller Ingrid Stenøien (prosjektleder Universitetsskolesamarbeidet), telefon 73 59 04 65/92 04 48 52, e-post ingrid.stenoien@ntnu.no.

Søknadsfrist 18.10.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  1. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143084
 • Intern-ID
  2017/32427
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger