NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

FoU-leder ved Universitetsskolene (vgs)

Fra 1.12.2017 er det ledig en midlertidig 20 % stilling som FoU-leder ved universitetsskolene (ungdomsskole og videregående skole) for perioden 1.12.2017 – 31.12.2018. Stillingen passer for ambisiøse forskere som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom skole, lærerutdanning og universitet. Dette er en intern utlysning, og retter seg mot fast ansatte i 100 % stilling ved NTNU. I Universitetsskolene er det behov for en FoU-leder innenfor skolefag som engelsk, fremmedspråk, matematikk, naturfagene, praktisk-estetiske fag, samt IKT for læring og pedagogikk.

Universitetsskolene Charlottenlund videregående og Charlottenlund ungdomsskole samarbeider tett med NTNU og driver utviklings- og forskningsarbeid til beste for elevenes læring og en fremtidsrettet lærerutdanning. I samarbeid med skoleeierne, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, blir erfaringene og kunnskapen fra universitetsskolen delt med andre skoler for å styrke utviklingen av ungdomsskoler i Trondheim og videregående skoler i Sør-Trøndelag.

FoU-lederen vil samarbeide med skolens ledere og lærere og prosjektledelsen i universitetsskolesamarbeidet om utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter ved universitetsskolene. FoU-lederne har en nøkkelrolle i dette arbeidet og har i tillegg et særskilt ansvar for å knytte skolene til ulike fagmiljøer på NTNU. FoU-lederen har i tillegg ansvar for å integrere skolenes FoU-arbeid i lærerutdanningene.

Stillingen vil være en kombinert stilling som gir mulighet for nær kontakt med praksisfelt.

Stillingen er midlertidig og har til hensikt å styrke utviklings- og forskningskulturen på universitetsbarneskolen i en oppstartsfase.

Arbeidsområder:

 • Bidra til utvikling av utviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med universitetsskolene.
 • Bidra til faglig utvikling på skolene innenfor sitt område.
 • Bygge nettverk og utvikle møteplasser mellom universitetsskolene og fagmiljøer på NTNU og ILU.
 • Bidra til integrering av universitetsskolenes FoU-arbeid i lærerutdanningene (5-10 og 8-13).

Kvalifikasjoner:

Til stillingen som FoU-leder kreves vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå i relevant fagområde.

Det kreves erfaring fra initiering, ledelse og samarbeid om utviklings- og forskningsarbeid i skolen.

Personlige egenskaper som selvstendighet, gjennomføringsevne, samarbeidsvilje og motivasjon til å bidra inn i universitetsskolesamarbeidet vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Stillingen som FoU-leder inngår i nåværende stilling. Den som tilsettes beholder sine lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag, og stillingens oppgaver forutsettes løst innenfor en 100 % stilling. Det må avklares med nærmeste leder at 20 % av dagens stilling kan brukes til stillingen som FoU-leder. Det forventes at deler av forskningstiden i nåværende stilling brukes til forskning i samarbeid med universitetsskolene.

De som tilsettes vil være 100 % ansatt ved NTNU, men 20 % av arbeidsplikten vil være knyttet til skolen, underlagt rektor og skolens ledelse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Søknad:

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter:

 • Kort søknad og CV

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Ingfrid Thowsen (nestleder ILU),telefon 90779397, e-post ingfrid.thowsen@ntnu.no eller Ingrid Stenøien (prosjektleder Universitetsskolesamarbeidet), telefon 73590465/92044852, e-post ingrid.stenoien@ntnu.no.

Søknadsfrist 15.01.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  15. januar 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143076
 • Intern-ID
  2017/32426
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger