Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd er administrativt organ for Den norske kirke i Båtsfjord. Båtsfjord sokn er en av 5 sokn som tilhører Varanger prosti.

Soknet har 1 kirke, 2 kapell, og 2 kirkegårder. Båtsfjord menighet er arbeidsgiver for  kirkeverge, kirketjener/kirkegårdsbetjent, organist og menighetspedagog.
Ledig 50 % fast stilling som organist med tiltredelse medio november 2017


Båtsfjord menighet har 1 kirke, 2 kapeller og 1 kirkegård som er i bruk. Båtsfjord kirke (hovedkirke) har 12 stemmers orgel bygget på Vestlandske Orgelverksted.

Kapellene har mekaniske harmonium. Organist går inn i en stab med prest, kateket, kirketjener/kirkegårdsbetjent og kirkeverge.

 

Hovedoppgaver blir:

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest. Utvikle sang og musikk livet i menigheten i samarbeid med lokale musikk krefter, samarbeide med andre i staben. Stillingsbeskrivelse foreligger.


 

Kvalifikasjonskrav:

 

Minimum 3-årig utdannelse i kirkemusikk jfr. ”Tjenesteordning for kantorer”.

 

Søkere med annen relevant utdanning og praksis kan også bli vurdert.

 

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner/vilje, fleksibilitet vil bli vektlagt.

 

Søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig.

 

 

 

Forøvrig gjelder:


 Lønn og arbeidsvilkår etter avtaleverket.

 

Medlemskap i Den norske kirke.


For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.

Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes.

 

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista,jfr offentleglova § 25.

Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via (Søk stillingen) på denne siden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Solfrid Hammer på e-post: kirkeverge@batsfjord.kommune.no

tlf. 78983333/mob 97193727 eller menighetsrådsleder Hilde Lund mob 97001147.

Se for øvrig Båtsfjord menighet informasjon på nett via Båtsfjord kommunes hjemmeside og facebook.

 

 

 

 


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Båtsfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Båtsfjord
 • Arbeidssted
  Båtsfjord Menighet
 • Jobbnorge-ID
  143072
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger