NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og helsevitenskap

Førsteamanuensis i helsevitenskap (ergoterapi) ved NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (ergoterapi).

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), med arbeidsted NTNU i Trondheim. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/inb

Fagområdet og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaveren vil sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet ergoterapi. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

Stillingen er spesielt knyttet til barn og unges helse.

 Kvalifikasjoner 

 • Søkere må ha utdanning innen ergoterapi og relevant praksiserfaring, fortrinnsvis fra arbeid med barn og unges helse.
 • Søkere må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet ergoterapi i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Gode formidlingsevner.

 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling.
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings-og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå.
 • I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter.

Søkere uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges innen to år å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk etter gjeldende retningslinjer ved fakultetet. Universitetet tilbyr slikt kurs.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr 490 500 per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr 490 500 - kr 661 300 per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledigestillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • Vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Førsteamanuensis Sissel Horghagen, telefon: 73 55 92 20 eller 482 68 513, epost: sissel.horghagen@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, epost: goril.m.halvorsen@ntnu.no 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 12.11.2017.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  12. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143066
 • Intern-ID
  2017/17088
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger