Barne-, ungdoms- og familieetaten

Familievernkontoret i Levanger

Barne-, ungdoms og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adposjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Familievernkontoret i Levanger har 9 ansatte derav 7.5 terapiårsverk. Kontoret er regionens ressurskontor i forhold til spisskompetanseområdet familier i høykonflikt.

Kontorfaglig konsulent/førstekonsulent - fast 100 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Levanger
 • Arbeidssted
  Levanger
 • Jobbnorge-ID
  143055
 • Intern-ID
  Midt 60/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger