NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i medievitenskap, vikariat

Ledig vikariat i 100 % stilling som universitetslektor i perioden 01.01. 2018 - 31.12.2018.

Informasjon om instituttet
Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for kunst- og medievitenskap ved Det humanistiske fakultet, NTNU.  Instituttet har for tiden 29 faste vitenskapelige stillinger fordelt på fagområdene film- og medievitenskap, kunsthistorie og drama/teater.

Innenfor fagområdet film- og medievitenskap tilbyr instituttet undervisning på alle nivå innenfor tre programområder: filmvitenskap, film- og videoproduksjon og medievitenskap.

Kvalifikasjonskrav
De som tilsettes må ha mastergrad i medievitenskap eller tilsvarende fagkompetanse, og skal vise gode pedagogiske evner. Dokumentert undervisningserfaring og erfaring med planlegging og administrasjon av undervisning vil tillegges stor vekt. For universitetslektor kreves relevant yrkeserfaring og praktisk-pedagogisk utdanning, men omfattende undervisningserfaring kan her veie opp.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene i den utlyste stillingen er knyttet til undervisningstilbudet i medievitenskap.
Den som tilsettes skal ta del i undervisningen i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og har plikt til å delta i eksamensarbeid uten særskilt godtgjørelse. I tillegg kommer arbeid med koordinering, administrasjon og tilrettelegging av undervisning.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 412.200,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr.  412.200,- til kr. 537.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Christer Bakke Andresen, tlf. 73 59 18 35, christer.andresen@ntnu.no , eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf. 73 59 65 69, trond.einar.garmo@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet Hege Kissten, telefon 73 59 76 84 epost: hege.kissten@ntnu.no

Søknad
Søknad skrives og sendes elektronisk via stillingsdatabasen Jobbnorge, http://www.jobbnorge.no. Merk søknaden med jnr. HF 17-048
Som vedlegg til søknaden sendes:

 • CV
 • liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
 • oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Søknadsfrist: 24.10.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  143051
 • Intern-ID
  HF 17-048
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger