Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

 

Faglig lederstilling ved Seksjon for kultur og samfunn - åremål 4 år

Ved Seksjon for kultur og samfunn er det ledig stilling som leder med tiltredelse 1. januar 2018.

 

Seksjonens fagområde

Seksjon for kultur og samfunn har et sammensatt fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Seksjonen driver undervisning og forskning utfra samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv, der idretten tolkes som en arena for danning og omdanning av mening, identitet og verdier.  Fagområdene er i hovedsak idrettssosiologi, -historie og –filosofi, sport management, og idrett, kultur og utviklingssamarbeid. Forskningen har fokus på sosiale og institusjonelle strukturer og på individuell erfaring og handling. Seksjonen har undervisning både på bachelor- og masternivå innenfor sport management og idrett og samfunn. 

 

Faglig innhold

Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av seksjonens ressurser. Det forventes at den som tilsettes, i tillegg til lederfunksjonen, også skal bidra i seksjonens undervisnings- og veiledningsarbeid, samt drive egen forskning. Lederen rapporterer til rektor, og vil inngå i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektor, prorektor og direktør.

 

Krav til kompetanse

Det kreves kompetanse på doktorgradsnivå, samt forsknings- og undervisningserfaring innen relevante områder på seksjonens fagfelt.

Den som tilsettes må ha ledererfaring, og det er ønskelig med økonomisk-/administrativ utdanning og/eller erfaring. Det kreves at vedkommende som tilsettes har gode engelskkunnskaper og behersker ett av de skandinaviske språkene skriftlig og muntlig.

 

Vi søker en leder som har vist evne til å planlegge langsiktig og til å gjennomføre vedtak. Vi vektlegger at den som tilsettes kan dokumentere sin evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål, og til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt.

 

Arbeidsbetingelser

Vi kan tilby en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling. NIH har et levende arbeidsmiljø plassert i vakre omgivelser ved Sognsvann.

 

Tilsetting skjer på åremål for fire år med mulig forlengelse i inntil to nye perioder. Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1475 instituttleder i lønnsspenn 75-85. NIH har obligatorisk medlemskap i Statens Pensjonskasse.

 

Andre opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

 

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 23 26 23 61
 • Administrerende direktør Lise Sofie Woie, tlf. 23 26 20 12

Søknadsfrist 27. oktober 2017

 

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingen på våre hjemmesider www.nih.no

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Norges idrettshøgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  143005
 • Intern-ID
  Styresak
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger