NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap
Fakultetsadministrasjonen

Rådgiver - Læringsmiljø

Vi søker en person som vil være med å utvikle utdanningskvalitet gjennom gode læringsmiljø og administrativ utdanningsstøtte til studenter, fagmiljø og ledelse.

Om fakultetet
Fakultet for naturvitenskap har som ambisjon å være en etterspurt aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. NV-fakultetet vil bidra til NTNUs visjon Kunnskap for en bedre verden, ved å holde høy kvalitet på sin forskning, utdanning, formidling og nyskaping. NV-fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon. Nærmere opplysninger om fakultetet med dets institutter finnes på http://www.ntnu.no/nv.

Om stillingen 
Hovedarbeidsområdene er å tilrettelegge for gode læringsmiljø og bidra til fakultetets arbeid med utdanningskvalitet. Dette omfatter:
• Oppfølging av fakultetets strategier og handlingsplaner for læringsmiljø- og studiemestringstiltak
• Koordinering og gjennomføring av større arrangement, f.eks. koordinering av studiestart og mottak av nye studenter
• Veiledning av studenter
• Rådgivning og saksbehandling innenfor masterstudiene i teknologi, f.eks. utrednings- og høringssaker
• Rådgivning og saksbehandling innenfor utdanningskvalitetsarbeid

Stillingen innebærer tett samarbeid med fakultetets studieveiledere, studieprogramledere, fakultetsledelsen, samt studenter og andre enheter ved NTNU.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever utdanning tilsvarende en mastergrad. Det er en fordel med utdanning innenfor rådgivning, psykologi og/eller pedagogisk utdanning, men annen relevant utdanning kan også bli vurdert. Svært relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Erfaring med veiledning og prosjektledelse, samt interesse for utviklingsarbeid innenfor utdanningsområdet er ønskelig for denne stillingen. Det kreves gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som evne til samarbeid, kommunikasjon og kulturbygging. Vi søker en person som har god evne til nettverksbygging, er serviceinnstilt og fleksibel, arbeider strukturert og selvstendig, har stor gjennomføringsevne, er utviklingsorientert og som tar initiativ.

I vurderingen av søkerne vil utdanning og praksis avveies mot personlige egenskaper og egnethet for stillingen.

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Lønn er i henhold til Statens lønnsregulativ.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

NTNU har personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile mangfoldet i befolkningssammensetningen generelt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Lillian Hanssen, tlf 73596020, epost lillian.hanssen@ntnu.no eller prodekan Karina Mathisen, epost karina.mathisen@ntnu.no.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no  
Stillingens referansenummer NV 111/17.

Søknadsfrist: 23.10.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  142986
 • Intern-ID
  NV-111/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger