Kriminalomsorgen region øst

Ravneberget fengsel

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Ledig 100% stilling som fengselsbetjent i rusmestrungsavdelingen ved Ravneberget fengsel

Rusmestringsenheten ved Ravneberget fengsel er en liten enhet med plass til 7 innsatte. Enheten har 3 fengselsbetjenter ved enheten som jobber dagtid, og det er tilsatt 1 ansatt fra spesialisthelsetjenesten.

Ansatte på rusmestringsenheten skal legge til rette forholdene for en bedre rehabilitering for rusmiddelavhengige i fengselet, og en viktig del av arbeidsoppgavene vil være motivasjonsarbeid til videre endringsarbeid. Ett annet viktig mål for rusmestringsenheten, er å legge forholdene til rette i tiden frem mot løslatelse, ved å jobbe aktivt med aktuelle områder som videre behandling, bolig, arbeid/skole, økonomi og nettverk.

Målgruppen er kvinnelige domfelte med et erkjent rusproblem, og med minimum to måneder gjenstående soningstid. Det legges vekt på bruk av endringsfokusert rådgivning og kognitiv atferdsteori. Metoden vil være samtalegrupper og enesamtaler, og målsettingen vil være å hjelpe innsatte til å bedre mestre sine avhengighetsproblemer og til å søke endring i sin livssituasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått eksamen fra Kriminalomsorgens utdanningssenter
 • Ønskelig med erfaring fra programvirksomhet
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra rusmiddelrelatert/sosialfaglig arbeid
 • Ønskelig med opplæring i MI og BRIK
 • Besitte nødvendig kompetanse i Kriminalomsorgens IT-system
 • Ønskelig med opplæring i Russamtalen.

Arbeidsoppgaver som kan påregnes:

 • Tett oppfølging av innsatte på enheten i samarbeid med øvrig rusmestringsteam
 • Kunne delta i enhetens programvirksomhet/gruppevirksomhet
 • Samarbeid med alle relevante samarbeidspartnere, både internt og eksternt
 • Kartlegging av den enkeltes rusproblematikk og bistandsbehov på andre livsarenaer
 • Utøve strukturert og systematisk miljøarbeid på enheten
 • Sosial trening av innsatte utenfor fengsel
 • Treningsaktiviteter med innsatte, både innenfor fengsel og utenfor
 • Ordinære kontrolloppgaver
 • Delta i den ordinære driften av fengselet ved behov

Vi søker etter en person som:

 • Jobber selvstendig og strukturert
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Er voksen og ansvarsfull
 • Er trygg på å gjennomføre både de gode og de vanskelige samtalene

Lønn:

Lønnes som fengselsbetjent, St. kode 0264 LR 39, etter Statens lønnsregulativ.

Det blir trekt 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger:

 • Arbeidstiden er dagtid fra mandag til fredag.
 • De første seks måneder er prøvetid.
 • Det kreves utvidet politiattest uten merknader.
 • Tiltredelse etter avtale.

Opplysninger om stillingen kan gis av:

Assisterende fengselsleder Lill-Anita Øvergård: 69 11 58 11.

Ravneberget fengsel er en IA bedrift.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret til ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Mer informasjon om kriminalomsorgen finnes på: kriminalomsorgen.no

Søknadsfrist: 22.10.2017.

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobb Norge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 20.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  142959
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger