Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 tilsette i juridisk utgreiingseining og om lag 25 administrativt tilsette. Høgsterett held til i Høgsteretts Hus i Oslo.

Assisterande direktør

Denne stillingen er ikke aktiv.