NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Midlertidig 10 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), er det ledig 10 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (kreft/palliasjon). Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år med mulighet for forlengelse.

 

Stillingen er tilknyttet uketjenesten for medisinstudenter ved St. Olavs hospital, og forutsettes tilknyttet klinisk stilling som lege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM).

  

Fagområdet og beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
Stillingsinnehaver vil ha hovedansvar for undervisning og veiledning av medisinstudenter når disse har uketjeneste ved St. Olavs Hospital HF. Arbeidet omfatter organisering av uketjenesten, eksamensarbeid og å gi studentene tilbakemelding på kliniske ferdigheter. Stillingsinnehaver forventes å delta i annen undervisning som gis ved fakultetet i den grad arbeidsoppgaver knyttet opp mot uketjenesten er dekket. Videre plikter stillingsinnehaver å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaver vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper 

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig

For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her Fullstendig stillingsbeskrivelse for uketjenesten

  

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 488 900 – 659 100,- per år i 100 % stilling. Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 464 600,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 459 400 - 570 500 per år i 100 % stilling. 

Et godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

  

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • Vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.  

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Instituttleder Torstein Baade Rø, Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), Tlf. 72 57 40 51, e-post torstein.ro@ntnu.no eller fagenhetsleder Bjørn H. Grønberg (IKOM), Tlf. 72 82 61 70, e-post bjorn.h.gronberg@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Yngve Lorentzen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf. 73 59 89 95, e-post: yngve.lorentzen@ntnu.no 

 

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 27.10.2017.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 



 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Intern utlysning
 • Søknadsfrist
  27. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  142934
 • Intern-ID
  17/31881
 • Omfang
  Fast 10%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Se mer

Finn andre stillinger