Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Det er opprettet et pilotprosjekt der kriminalomsorgen overtar ansvaret fra politiet vedrørende transport og fremstillinger av varetektsinnsatte. I denne anledning er det opprettet en egen transporttjeneste i Kriminalomsorgen. Per i dag består transporttjenesten av en administrasjon og ledelse plassert i Tønsberg og transportbetjenter plassert ved baser på Ringerike, Drammen, Tønsberg og Skien.

Transportbetjent - base Drammen

I Kriminalomsorgens transporttjeneste er det ledig en midlertidig stilling som transportbetjent med tiltredelse 1.1.2018. Prosjektet er nå gitt en varighet til 31. desember 2018, og stillingen kunngjøres derfor for tilsvarende periode. Eventuell videre drift av transporttjenesten skal avklares i løpet av 2018.

Organisering og arbeidstid:

Stillingene er for tiden organisatorisk plassert i Kriminalomsorgens transporttjeneste for tiden ved basen i Drammen. Det må imidlertid påregnes arbeid i hele transporttjenestens virkeområde.

Arbeidstiden er for tiden dag og ettermiddag/kveld mandag til fredag.

Sentrale arbeidsområder:

 • Transport og fremstilling av innsatte til rettsmøter, sykehus, tannlege m.m.
 • Administrering av transport og fremstilling
 • Andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjonskrav:

 • Fullført og bestått videregående skole
 • Førerkort klasse B
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker i en vanskelig livssituasjon

Personlige egenskaper:

 • Ha god evne til å håndtere mennesker i en vanskelig livssituasjon
 • Fremstå som en moden person med en rolig, balansert og tillitsvekkende fremtreden
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha god stressmestringsevne
 • God fysisk og psykisk helse

Generelle vilkår:

Stillingen er ledig fra 1.1.2018. Stilling som transportbetjent er plassert som miljøterapeut (SKO 0808), lønnsramme 17, lønn fra 348 800 - 430 100. Endelig innplassering foretas på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet. Stillingen er uniformert. Det skal ikke være noe å utsette på vandelen. Utvidet politiattest vil bli krevd av den som tilsettes. Det blir trukket 2 % medlemsinnskudd til Statens pensjonskasse.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Staten oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.

Kriminalomsorgens transporttjeneste er opprettet som et prosjekt. Den som ansettes plikter å rette seg etter eventuelle framtidige beslutninger som følge av denne prosessen, vedrørende så vel organisatoriske, som arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen. Tjeneste/oppdrag ved enhetens øvrige baser må påregnes ved behov. De som tilsettes må i arbeidstiden gjennomføre og bestå nødvendig opplæring besluttet av kriminalomsorgen.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med transportleder Andre Åkvik på telefon 90 16 36 87.

Søknadsfrist: 26. oktober 2017

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 31.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen, Flesberg, Flø, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål
 • Jobbnorge-ID
  142906
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger