Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Det er opprettet et pilotprosjekt der kriminalomsorgen overtar ansvaret fra politiet vedrørende transport og fremstillinger av varetektsinnsatte. I denne anledning er det opprettet en egen transporttjeneste i Kriminalomsorgen. Per i dag består transporttjenesten av en administrasjon og ledelse plassert i Tønsberg og transportbetjenter plassert ved baser på Ringerike, Drammen, Tønsberg og Skien.

Transportbetjent - base Drammen

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre Eiker, Ål
 • Jobbnorge-ID
  142906
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger