NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik


Stipendiat. Felles IKT plattform i helsetjenesten- Tverrfaglig samhandling gjennom delte journalopplysninger

Prosjektet er et fakultetssamarbeid mellom Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap og Institutt for helsevitenskap Gjøvik.

 

Stillingen er administrativt knyttet til Senter for omsorgsforskning, øst, Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik. Arbeidssted er NTNU Gjøvik.

 

Senter for omsorgsforskning ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av Stortingsmelding nr. 25 (2005–2006). Senterets mandat er å samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Senterets skal styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Senter for omsorgsforskning er administrativt knyttet til Institutt for helsevitenskap NTNU Gjøvik, ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, og har ca 90 ansatte i faste og midlertidige stillinger. Det er for tiden ca 10 stipendiater tilknyttet instituttet.

 

Vi søker en stipendiat til forskningsprosjektet “Felles IKT plattform i helsetjenesten: Tverrfaglig samhandling gjennom delte journalopplysninger”. Prosjektet skal studere bruken av delte elektroniske dokumenter i norsk helse- og omsorgstjeneste.

 

Stipendiaten skal gjennomføre en følgeforskningsstudie med mixed method design.

 

Et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i Storbritannia eller Norden planlegges lagt inn i stillingen. Kandidaten forventes å søke opptak ved Forskerskolen for de kommunale helse og omsorgstjenestene, http://www.med.uio.no/helsam/forskning/forskerskoler/muni-health-care, og ta minst 15 av de obligatoriske studiepoengene her.

 

Tilsettingen gjelder for 3 år i 100% stilling.

 

Tiltredelse ønskes så snart som mulig.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • Mastergrad innen samfunnsvitenskap, informatikk eller medisin og helsevitenskap. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver.
 • Gjennomsnittskarakter B eller bedre på graden, i tråd med NTNUs karaktersystem (http://www.ntnu.edu/ime/research/phd). 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og engelsk.


Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Kjennskap til helse- og omsorgssektoren og forskningsfeltet.
 • Erfaring med følgeforskning.


Vi søker etter en kandidat som:

 • er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig.
 • ønsker å arbeide i et tverrfaglig og dynamisk forskningsmiljø.
 • har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer.

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500 per år. Normal avlønning er fra kr 436 500-499 200 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting i doktorgradsstipendiat betinger opptak til doktorgradsprogram ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

 

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden.

 

Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 13.11.2017. Tiltredelse så snart som mulig.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med førsteamanuensis eller prosjektleder Hege Kristin Andreassen, hege.k.andreassen@ntnu.no, mobil 97613514 eller leder ved Senter for omsorgsforskning professor Aud Obstfelder, aud.obstfelder@ntnu.no, mobil 95246791.

 

For opplysninger om søknadsprosessen ta kontakt med:
HR-rådgiver Per David NielsenHansen tlf. 482 80 634 e-post per.nielsen@ntnu.no. 

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. november 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  142882
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger