Barne-, ungdoms- og familieetaten

Skjoldvegen barnevernsenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Skjoldvegen barnevernsenter er eit omsorgstiltak i Bergen for barn og unge i alderen 12 - 18 (20) år. Vi tek i mot plasseringar etter Lov om barneverntenester § 4-4,4.ledd og § 4-12. Skjoldvegen barnevernsenter skal gjennom traumebevisst omsorg og målstyrt miljøterapi etablere profesjonelle omsorgsrammer som legg til rette for endring og utvikling. Senteret har eit midlertidig einetiltak og tre avdelingar på Bjørnen, Søfteland og Skjold med til saman 14 plasser. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling, rettleiing og spanande utfordringar.

Avdelingsleiar - mellombels engasjement (100 %) til 31.12.18

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  142770
 • Intern-ID
  Vest 83/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger