KRIMINALOMSORGEN REGION VEST BJØRGVIN FENGSEL

Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med omlag 500 tilsette, har administrasjonen i Bergen. Region vest administrerer fem fengsel, tre friomsorgskontor, ein overgangsbustad og senter for narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen. Arbeidet i kriminalomsorga er utfordrande og vi legg vekt på å ha eit godt fagleg og stimulerande arbeidsmiljø.

Bjørgvin fengsel, som er lokalisert i Åsane, har 90 soningsplassar med lågare sikkerheitsnivå, og vart etablert i oktober 2006. Fengselet har ei brei tilnærming i arbeidet med å gjere straffa til eit verksamt reiskap i tilbakeføringa til samfunnet. Fengselet har omfattande samhandling med andre offentlege etatar, forskingsmiljø og private aktørar i arbeidet med å fylgje kriminalomsorga sine strategiar.

Miljøterapeutar

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region vest
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  142753
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger