Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og helsefaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, barnevern,barnehage og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Helse- og omsorgsavdelingens overordnede mål er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester, og bedre folkehelse i fylket og på Svalbard. Avdelingens hovedoppgaver er tilsyn (både hendelsesbasert og planlagt tilsyn) rådgivning og iverksetting av nasjonal helsepolitikk. Lovpålagte oppgaver skal prioriteres, og da særlig saker som omhandler enkeltpersoners rettigheter, og saker der konsekvensene av svikt er alvorlige. Avdelingen skal tilstrebe en lik fordeling av ressurser mellom oppgaver under Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Rådgiver (jurist)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  142614
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger