Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Kriminalomsorgsdirektoratet som er overordnet fem regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg. 

Bastøy fengsel er et lavsikkerhets fengsel med plass til 115 innsatte og med 72 ansatte. Fengselet vil nå kriminalpolitiske mål gjennom endringsarbeid knyttet til økologiske og humanistiske verdier og legger hovedvekt på ansvarsutvikling gjennom målrettede metodiske tiltak. Tiltakene er knyttet til endringsprogrammer, arbeid, skole fokus på humanøkologisk forståelse og fritid. Praktisk trening i å ta ansvar for egen livssituasjon og egen framtid er motivet bak de tiltak som eksisterer ved fengselet. Kontaktbetjentordningen, fremtidsplanlegging og miljøarbeid er basis i dette arbeidet. Bastøy fengsel har egen rusmestringsenhet. Samarbeidspartnere så som skole, helsetjeneste, NAV, bibliotektjeneste og Den norske kirke er etablert med egen virksomhet i fengselet.

Skipsfører - verksbetjent

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region sør
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Bastøy
 • Jobbnorge-ID
  142564
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger