Kriminalomsorgen region øst

Hedmark og Oppland friomsorgskontor

Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Hedmark og Oppland friomsorgskontor har kontor Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer med i alt 35 årsverk. Friomsorgen gjennomfører blant annet dommer på samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, fengselsstraff i hjemmet med elektronisk kontroll, følger opp prøveløslatte som er ilagt møteplikt og utarbeider personundersøkelser til bruk i straffesaker.


Engasjement som Kriminalomsorgskonsulent (førstekonsulent) 100 %, med mulighet for fast tilsetting. Tilkallingsvikarer ved Hedmark og Oppland

Engasjement med mulighet for fast tilsetting,  som førstekonsulent  i 100 % stilling, ved Hamar friomsorgskontor, er ledig fra 1.januar 2018. Vi søker også etter tilkallingsvikarer ved vårt kontor på Hamar og Kongsvinger underkontor. Skriv i søknaden din om du også søker som tilkallingsvikar, med hvilket  kontor du  søker.

- Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) innebærer at den domfelte gjennomfører ubetinget fengselstraff i eget hjem. Førstekonsulentene skal arbeide målrettet med domfelte i tråd med gjendende regler for straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Arbeidsoppgaver:

Utføre egnethetsvurderinger, iverksette og administrere straffen, tilrettelegge og følge opp det faglige innholdet, drive planmessig endringsarbeid, kontrollere at vilkårene overholdes, forvaltningsarbeid, saksbehandling, ta del i virksomhetens øvrige oppgaver og drift.

Stillingen som førstekonsulent inngår som en del av et team. Hoveddelen av teamet holder til på Hamar.

Kvalifikasjoner:

 • 3 årig høyere sosialfaglig utdanning, annen relevant høyere utdanning eller fullført fengselsskole
 • Gode datakunnskaper 
 • Må ha førerkort kl B
 • Erfaring med arbeid i kriminalmosorgen eller annen relevant erfaring vil være en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode sammarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Evne til å motivere til å endre atferd
 • Beslutningsevne, kreativitet, fleksibilitet og evne til etisk refleksjon
 • Ansvarsbevissthet

 

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes som førstekonsulent st.kode 1408 LR 21- 8, Ltr 43 - 53 (kr 392.100 - 459.100). Endelig plassering foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner og ansiennitet hos den som tilsettes. Fratrekk på 2 % til Statens Pensjonskasse. De første seks månedene er å regnes som prøvetid.

Arbeidstiden er p.t i turnus som innebærer dag, kveld og helgearbeid. Det må påregnes at arbeidsoppgavene og arbeidstiden kan bli endret. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet.

Ved ansettelse kreves utvidet politiattest uten merknader.

Nærmere opplysninger:

Blir gitt av friomsorgsleder Elisabeth Hopteigen, eller avdelingsleder Nirushanthy Anfinnsen på tlf: 62 02 25 00

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Hamar
 • Arbeidssted
  Hamar
 • Jobbnorge-ID
  142465
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger