Uni Research AS er et forskningsselskap med vel 400 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 35 nasjoner. Selskapet har en omsetning på i underkant av 400 millioner kroner, og er inndelt i 6 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. I tillegg har Uni Research et datterselskap, Uni Research Polytec AS. Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.

Uni Research Helse er en avdeling i Uni Research AS. Avdelingen driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet. Avdelingen har prosjekter og forskningsgrupper over et bredt område innen psykologi, odontologi og medisin.

Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er del av Uni Research Helse. Kunnskapssenteret driver praksisnær forskning, undervisning, formidling, og tjenestestøtte for barnehager, skole, barnevern, psykisk helsearbeid og psykisk helsevern. Vi samarbeider med kommunene og spesialisthelsetjenesten om disse oppgavene. RKBU Vest er ett av fire likelydende regionale kunnskapssentere i Norge.

Flere opplysninger om avdelingen finnes på http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/
Forsker I / II. Fast stilling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest).

Denne stillingen er ikke aktiv.