Helse- og omsorgsdepartementet

SFS Seksjon for finansiering og styring

Helseøkonom/samfunnsøkonom/siviløkonom – Fyrstekonsulent/rådgjevar i spesialisthelsetenesteavdeling

Det er ledig stilling frå januar 2018 som fyrstekonsulent/rådgjevar i seksjon for finansiering og styring i spesialisthelsetenesteavdelinga. Seksjonen har ansvaret for å utvikla finansieringssystema for spesialisthelsetenesta, for å handtera helseøkonomiske problemstillingar, og for å samordna arbeidet avdelinga gjer med statsbudsjettet, nasjonal helse- og sjukehusplan og oppdragsdokumentet til dei regionale helseføretaka.

 

Arbeidsoppgåver:

Vedkomande skal vera med i det daglege arbeidet i seksjonen. Arbeidsoppgåvene vert fastsette ut frå kompetanse, arbeidsrøynsle og eigenskapar.

 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Utdanning på masternivå som helseøkonom, samfunnsøkonom eller siviløkonom

 • Særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne

 • Gode eksamensresultat og analytisk tilhug

 • Evne til å strukturera komplekse arbeidsoppgåver og arbeida sjølvstendig.

 • Er leveringsfør og fleksibel

 • Det vert lagt stor vekt på at du høver til stillinga som person

   

Andre opplysningar:

 • 12 md vikariat

 • Vitnemål f.o.m. vidaregåande nivå skal leggjast ved søknaden

 • Nyutdanna kan søkja. Arbeidsoppgåvene vert tilpassa røynsle og kompetanse

 

Me tilbyd:

 •  Spanande arbeidsoppgåver med gode høve til å utvikla seg

 •  Eit godt arbeidsmiljø med kompetente, engasjerte og trivelege kollegaer

 •  Løn: kr 430 100- kr. 650 000. For særleg kvalifiserte kan høgare stilling/løn vurderast

 •  Me har fem veker ferie, fleksitidordning og gode velferdsordningar

 • Trening i arbeidstida

Søknadsfrist: 5 oktober 2017.

Meir informasjon om stillinga får du hjå avdelingsdirektør Are Forbord på tlf. 993 90 282.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Helse- og omsorgsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  142406
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger