Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Oppvekst- og utdanningsavdelinga. Avdelingas hovedoppgave å være bindeledd mellom kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet og barnehage- og skolesektoren i fylket. Vi har også noen oppgaver for justisdepartementet i forbindelse med innvandrere, asylsøkere og flyktninger. På barnehage- og utdanningsområdet skal avdelinga medvirke til at nasjonal politikk på områdene blir fulgt opp av barnehage- og skoleeiere, og vi skal bidra til å ivareta barn og unges rettigheter. Avdelinga har 17 medarbeidere.

Seniorrådgiver - st nr 18/17

Denne stillingen er ikke aktiv.