Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotika-program med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Kongsvinger fengsel administrerer 140 soningsplasser, hvor av 92 soningsplasser på høyt sikkerhetsnivå og 48 plasser med lavere sikkerhetsnivå. Kongsvinger fengsel har siden desember 2012 vært Norges eneste utlendingsfengsel. Fengslet har i dag ca 110 faste stillinger.

Hedmark fengsel består av tre fengselsavdelinger lokalisert ved Bruvoll, Hamar og Ilseng. Fengselet har en kapasitet på 187 innsatte, fordelt på 31 plasser med høyt sikkerhetsnivå, og 156 plasser med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har tilsammen 115 ansatte, i tillegg kommer ressurser innen skole, helse, NAV, kirke og andre samarbeidspartnere. Administrasjon og ledelse er plassert ved Ilseng avdeling.

Kongsvinger fengsel vil i samarbeid med Hedmark fengsel være en fremtidig aspirantopplæringsanstalt for aspiranter under fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene i årskullet 2017-2019 vil ha oppstart i aspirantanstaltene i mars 2018.

Ledig stilling som fengselsinspektør/aspirantleder i engasjement

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Kongsvinger
 • Arbeidssted
  Kongsvinger
 • Jobbnorge-ID
  142401
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger