Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i engelsk litteratur

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 3-årig

100 % stipendiatstilling i engelsk litteraturvitenskap. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap. Mer informasjon: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning

 

Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. Den som ansettes, må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende i engelsk med spesialisering i engelskspråklig litteratur, med svært godt resultat. Prosjektet skal være knyttet til engelskfaget ved Fakultet for humaniora og pedagogikk. Det er en forutsetning at fakultetet kan gi veiledning på området. Prosjektet kan eventuelt tilknyttes følgende forskningsgrupper ved fakultetet: «Early Modern & Modern Research Group (EMMRG)», «Agder Irish Network (AINE)», «Trauma Fictions in Contemporary Culture» og «Translation and Intercultural Communication (TIC)».

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, framdriftsplan og metoder.

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-4.

 

Stillingen er en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider samt prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert personalsammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017, kr. 435.500 bto pr år. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Vi ønsker at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

 

Følgende skal lastes opp elektronisk:

 

-  CV m/publikasjonsliste, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt inntil 3 referanser

-  masteroppgaven/hovedfagsoppgaven

-  inntil 5 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til 
masteroppgave/hovedfagsoppgave)

-  prosjektbeskrivelse

 

Det er søkers ansvar å sørge for at all dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden. Søker må spesielt påse at dokumenter ikke er for store, og at de er i et format som kan vedlegges elektronisk. Dokumenter som er for store eller har et format som ikke aksepteres, vil ikke følge med i den videre søknadsbehandlingen. Søkere bes også sørge for at ikke dokumenter legges inn mer enn én gang.

 

Det forventes at den som ansettes, bosetter seg lokalt.

 

Søknadsfrist: 15.10.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, Tale M. Guldal, tale.guldal@uia.no, tel. +47 38 14 10 76 / +47 952 74 352 eller leder for ph.d.-utvalget for litteraturvitenskap, professor Oddvar Holmesland, oddvar.holmesland@uia.no, tel. +47 38 14 20 48 / +47 952 86 072

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  142400
 • Intern-ID
  Ref. 147/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger