Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i offentlig politikk og administrasjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100% midlertidig stilling som stipendiat for en periode på 3 år, alternativt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand. Mer informasjon om PhD-programmet finnes her: http://www.uia.no/studier/forskerutdanning/specialisation-in-public-administration

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er finansiert av universitetet og faller inn under en av instituttets to forskningsgrupper – Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring (Governance and Leadership in the Public Sector GOLEP). Forskningsgruppens fokus er på offentlig institutsjoner på alle administrative nivåer, og det foreslåtte PhD-prosjektet må falle innenfor rammene til (en eller flere) av gruppens faste medlemmers kjernetemaer og empiriske områder. Mer informasjon om GOLEPs tematiske forskningsområder, analytiske og teoretiske perspektiver, utvalgte publikasjoner og pågående prosjekter finnes her: https://www.uia.no/en/research/samfunnsvitenskap/governance-and-leadership-in-the-public-sector

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

 

Søkeren forventes å ferdigstille sin doktorgradsavhandling innenfor tidsramme av ansettelsen. Søkere må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak på doktorgradsprogrammet i offentlig administrasjon. Det vil si minimum mastergrad innen fagområdet statsvitenskap, offentlig administrasjon, eller tilsvarende. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurderingen legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle utviklingsarbeider og publiserte arbeider og prosjektskissen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Søkere må sende inn prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider, inkludert litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen må inneholde en foreløpig presentasjon av problemstilling, teoretisk grunnlag, metode for datainnsamling, og fremdriftsplan for doktorgradsprosjektet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil veie tungt ved vurderingen av søkerne. Stillingen vil bli besatt på grunnlag av en samlet vurdering av dokumentert faglig kompetanse.

 

Vi tilbyr:

 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 436.900 pr. år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad:

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen".

 • Vitnemål og attester*
 • Liste over egne publikasjoner
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet
 • Prosjektskisse med tentativ plan for doktorgradsarbeidet

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist 24. oktober 2017.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for PhD-programmet professor Jarle Trondal (jarle.trondal@uia.no), administrativt ansvarlig for fakultetets PhD-programmer Cecilie Rygh Mawdsley (cecilie.mawdsley@uia.no), eller instituttleder Anne Elizabeth Stie (anne.e.stie@uia.no).  

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  142206
 • Intern-ID
  Ref. 152/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger