Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stipendiat (integrert master og p.hd. program) innen mekatronikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i robotikk. Stillingen er tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap og inngår i en prøveordning i det integrerte ph.d.-programmet i teknologi. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad.

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er knyttet til instituttets forskningsområder innen mekatronikk, med fokus på robotikk. Aktuelle søkere må dokumentere bakgrunn i dette fagområdet, dvs. relevante emner på bachelor eller masternivå, samt bacheloroppgaven.

 

Man må ha fullført første studieår på masterprogrammet i Mekatronikk før man kan begynne på det integrerte ph.d.-programmet. Den som tilsettes får betinget opptak til ph.d.-programmet. Det kreves at man fullfører mastergraden i Mekatronikk med gjennomsnittskarakter B eller bedre innen to år etter at man er tatt opp på det integrerte ph.d.-programmet.

 

De to første årene etter at man er tatt opp på det integrerte ph.d.-programmet skal man arbeide 50 prosent med sluttføring av mastergraden og 50 prosent med ph.d.-prosjektet. I denne perioden mottar man betaling for den delen av tiden man arbeider med ph.d.-prosjektet. I de to siste årene er dette en vanlig ph.d.-stilling og man mottar full lønn.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 2 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

 

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det forutsettes at de aktuelle kandidatene behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne bidra i undervisning på bachelornivå og ved samarbeid med lokalt næringsliv. Slike oppdrag vil kunne gi tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden i inntil 12 måneder.

 

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater og en prosjektskisse, samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. 

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

 

Stillingen er i de første to årene plassert slik:

 • iht. Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, kode 1019 vitenskapelig assistent, som 50 % stilling, lønn kr. 352 900-366 400 brutto pr. år

Fra 3. til 4. (siste) år er stillingen innplassert slik:

 • iht. Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515 kode 1017 stipendiat, lønn kr. 436 900 brutto pr. år, i full stilling.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • bacheloroppgave
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 2 sider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 06.10.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Geir Grasmo, tlf. 37 23 31 75, e-post geir.grasmo@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  142195
 • Intern-ID
  Ref. 141/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger