Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Studieleder

 

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % åremålsstilling som studieleder for en periode på fire år fra 01.02.2018. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

Ansvarsområdet omfatter barnehagelærerutdanningene, som UiA tilbyr i Kristiansand og Grimstad. Studieporteføljen består i dag av barnehagelærerutdanning bachelor grunnstudium og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning bachelorprogram, i tillegg til ulike etter- og videreutdanningstilbud. Ett masterprogram i barnehagekunnskap er under planlegging, og vil ha oppstart høsten 2018 med forbehold om styrets godkjennelse.

 

Lærerutdanningene ved UiA har for tiden ca. 1700 studenter, hvorav ca. 550 er barnehagelærerstudenter. Avdeling for lærerutdanning har ansvar for utvikling av helheten i lærerutdanningene og har sammen med fakultetene ansvar for å sikre yrkesrelevansen. Avdelingen har om lag 25 ansatte. Ansvar for utvikling av helhetlige studieprogrammer og praksisadministrasjon er lagt til avdelingen, mens fakultetene har ansvar for de enkelte fag og emner som inngår i utdanningene. Avdelingen har tre studieledere som leder henholdsvis barnehagelærerutdanninger, grunnskolelærerutdanninger og utdanninger for trinnene 8-13. Mer informasjon om lærerutdanningene ved UiA, finnes på www.uia.no/lu


Studielederne inngår i avdelingens ledergruppe sammen med dekan og underdirektør. Studieleder rapporterer til dekan.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • faglig ledelse av barnehagelærerutdanningene
 • være ansvarlig for helheten i studietilbudet. Dette innebærer et tett samarbeid med øvrige studieledere og med instituttledere på fakultetene
 • sammen med ledergruppen ha et samlet ansvar for at universitetets og avdelingens faglige og strategiske mål blir fulgt opp
 • være faglig leder for teamet i avdelingen som arbeider med barnehagelærerutdanningene
 • samarbeide med praksisfeltet og barnehagesektoren
 • være pådriver for å samle et barnehagelærerutdanningsmiljø med fokus på faglig kvalitet og yrkesrelevans på tvers av fakultetene og fagmiljøene
 • legge til rette for et godt faglig læringsmiljø i samarbeid med studentene.

 

Det er vedtatt egen  instruks for studieleder i lærerutdanningene

 

Kvalifikasjoner:


Studieleder

 • må ha relevant høyere utdanning på masternivå.
 • må ha god innsikt i universitets- og høgskolesektoren generelt og barnehagelærerutdanning med tilhørende praksisfelt spesielt
 • bør ha gode lederegenskaper med spesiell vekt på utdanningsledelse
 • bør ha erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid
 • må ha gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk, og bør ha gode engelskkunnskaper
 • bør ha evne til strategisk og løsningsorientert tenkning
 • må ha gode samarbeidsevner
 • bør ha evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid

 

Personen vi søker er en idérik, løsningsorientert, samarbeidsorientert, utadvendt og inkluderende faglig leder og medarbeider. Du er strukturert, fleksibel, pålitelig og må ha god arbeidskapasitet. Evne til å kunne analysere utdanningsbehov, strategisk planlegging, og gjennomføring vektlegges.

 

Vi tilbyr:

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1473 Studieleder kr. 569.000- 686.900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt linken    ”Søk stillingen”.


Søknadsfrist: 28.09.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Jørn Varhaug tlf. 38 14 2430, mobil 992 48 458, e-post jorn.varhaug@uia.no, eller underdirektør Anne Grete Lindeland tlf. 38 14 11 90 mobil 916 08 309, e-post anne.g.lindeland@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  142176
 • Intern-ID
  Ref. 157/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger