Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene.

Kriminalomsorgen er organisert i tre nivå under Justisdepartementet: Kriminalomsorgsdirektoratet, 5 regioner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Senter for narkotikaprogram og hundepatrulje med til sammen ca. 1.700 tilsatte.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger på Kalbakken i Oslo og har 84 ansatte. Fengselet har 64 plasser for innsatte, der 19 av disse er i avdeling med lavere sikkerhet, og tar i mot både varetekt, ordinær dom og forvaring.

 

EKSTRABETJENT KODE 1078 VED BREDTVEIT FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kriminalomsorgen region øst
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kalbakken
 • Jobbnorge-ID
  142161
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Se mer

Finn andre stillinger