Universitetet i Bergen

Fakultetet for kunst, musikk og design

Ringevikarar - Seksjon for verksteder og tekniske tjenester - Fakultet for kunst, musikk og design

 

 

Seksjon for verksteder og tekniske tjenester ved Fakultet for kunst, musikk og design, er landets nyaste og mest moderne verkstad for kunst og designfag. Vi har verkstader for fotografi, keramikk, tekstil, tre, metall og verksted for 3D-printing og fresing, samt elektroniske og digitale medier. Seksjonen er avhengig av forutsigbar drift med ein kvalifisert stab. Vi søker derfor ringevikarar innan følgjande disipliner:

 

 • tre/møbel

 • metall

 • 3D-printing og fres

 • keramikk og leire

 • foto

 • tekstil vev

 • tekstil stofftrykk

 • elektroniske og digitale medier

Ringevikarar må kunne forplikta seg til å tre til på kort varsel ved sjukdom, og i svært travle periodar. Innføring på verkstaden vil bli gitt, men søkarane må vere faglig kvalifisert til å handtera maskinparken i verkstaden dei vikarierar i.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Søkjarar bør ha fortrinnsvis bachelorgrad innan relevant fagbrev eller kunstfag. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.

 

Personlege eigenskapar:

 

• initiativrik og fleksibel

• evne og vilje til å bygge gode relasjonar

• systematisk og sjølvstendig

• god evne til kommunikasjon og samarbeid

• ein lagspelar med evne til å sjå moglegheiter og finne løysingar

• stor arbeidskapasitet

 

Vi tilbyr:

 

• utfordrande arbeidsoppgåver i eit kompetansemiljø med gode vilkår for fagleg og personleg utvikling

• stillinga er løna etter lønssteg 40-50 (kode 1120 - mester– lpl 90610). For særskilt kvalifiserte søkjarar kan ein     vurdere høgare løn.

• eit aktivt, godt og inkluderande arbeidsmiljø

 

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til verkstadsleiar Bjarte Bjørkum, Bjarte.bjorkum@uib.no. Tlf 92698542.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert

alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. november 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  142122
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger