NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub

Avdelingsingeniør IKT

Ønsker du å jobbe med spennende IKT-oppgaver ved NTNU Universitetsbiblioteket?
NTNU Universitetsbiblioteket søker ingeniør/avdelingsingeniør innen IKT i 100 % stilling, ett års vikariat med mulighet for fast tilsetting. Den som tilsettes vil gå inn i ett eller flere av bibliotekets team og prosjektgrupper. Stillingen er for tiden ved bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester med arbeidssted Trondheim.

Vi søker deg som har:
• Kunnskap om og erfaring med drift- og utvikling av IKT-systemer
• Kunnskap om og interesse for bruk av moderne informasjonsteknologi
• Kunnskap og erfaring med nett-teknologier, interaktiv web, sosiale medier og delingstjenester
• Erfaring med webutvikling (både front- og backend), fortrinnsvis praktisk erfaring med PHP, bash-scripting, python-programmering og småskala tjenerdrift (GNU/Linux)
• Erfaring med databaser, XML-data/-skjema, transformasjon

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Teknisk IT drift av systemer
• Systemspesifikasjon, systemutvikling og rådgiving
• Datalagring, tilgang til data og søketeknologier
• Personvern og datasikkerhet
• Nettbaserte brukertjenester til studenter og ansatte
• Kontakt med leverandører av IKT-tjenester

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant utdanning innen IKT på bachelornivå
• Evne til å skape gode relasjoner til både interne og eksterne samarbeidspartnere.
• Erfaring fra prosjektarbeid
• Engasjement, fleksibilitet og evne til selvstendig å kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innen fastsatte mål
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.

Vi kan tilby:
• Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
• Personlige og faglige utviklingsmuligheter, mulighet til å forme innholdet i arbeidsoppgaver
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
• Trening i arbeidstida
• God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, e-post solvi.karlsen@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som avdelingsingeniør (kode 1085). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 391 700 til 436 500 avhengig av kvalifikasjoner og praksis. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via www.jobbnorge med CV, vitnemål og attester innen  01.10.2017. Stillingen har NTNU-nr. 93/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  142109
 • Intern-ID
  NTNU nr. 93/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger