The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) is a multi- and crossdisciplinary department with the Faculty of Law at the University of Oslo. The objectives of the NCHR are to conduct research, education, dissemination, and applied activities, in the field of human rights. The Centre promotes the field of human rights as an academic discipline, and emphasises the relationship between research, education and practical application of human rights. The NCHR currently has ca. 40 employees, including an academic staff of ca. 25 people and an international department with 8 employees. The NCHR is located in bright and pleasant offices in Vika in central Oslo.

Avdelingsleder

Leder av internasjonal avdeling ved Norsk senter for menneskerettigheter

 

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et fler- og tverrfaglig senter som gjennom forskning, undervisning, formidling og internasjonalt anvendt arbeid skal fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin og styrke sin internasjonale posisjon som en sentral aktør og attraktiv samarbeidspartner innenfor menneskerettighetsfeltet. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid.

 

Vi lyser ut fast stilling som leder av internasjonal avdeling som omfatter det anvendte menneskerettighetsarbeidet.

 

SMR har i flere tiår samarbeidet tett med norske utenriksmyndigheter om internasjonale menneskerettigheter, og har en flerårig finanseringsavtale med Utenriksdepartementet for dette. Arbeidet er nå organisert i en internasjonal avdeling som omfatter det anvendte menneskerettighetsarbeidet i en rekke land, herunder særlig Kina, Indonesia og Vietnam. Sentralt i avdelingen står arbeidet med kompetansebygging gjennom utdanning og forskning, og styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av menneskerettigheter i deres hverdag. Internasjonal avdeling består for tiden av åtte medarbeidere. Se SMRs nettside www.jus.uio.no/smr for utfyllende informasjon om dagens organisering og se særlig SMRs strategi for perioden 2015-2018.

 

Vi søker etter en ambisiøs, erfaren og trygg leder som kan være med på å lede og utvikle avdelingen videre – både faglig og administrativt. Vi søker en leder som har strategiske ambisjoner, som kommuniserer og samarbeider godt ekstern og internt, og som virker samlende og motiverende. Leder av internasjonal avdeling skal bidra til å videreutvikle både avdelingen og det anvendte, internasjonale arbeidet ved senteret. Videre ligger det til stillingen å bidra til å identifisere faglig samarbeid med andre relevante aktører, samt bidra til ytterligere ekstern finansiering. Leder av internasjonal avdeling vil også være hovedkontaktperson opp mot Utenriksdepartementet.

 

Leder rapporterer faglig til direktøren og administrativt til kontorsjef, og deltar i direktørens ledergruppe. Stillingen er eksternfinansiert. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

 

ANSVAR/OPPGAVER

 • Overordnet ledelse av avdelingen – faglig, strategisk og administrativt.

 • Budsjett, økonomistyring, anvisning.

 • Personalansvar og arbeidsledelse.

 • Administrere og bidra til utvikling av nye eksternfinansierte prosjekter/avtaler.

 • Administrere og koordinere avtaler med eksterne oppdragsgivere.

 • Faglig rådgiver for ledelsen.

 • Saksbehandler.

   

  KVALIFIKASJONSKRAV

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.

 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring for fagfeltet.

 • Dokumentert ledererfaring og administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Erfaring fra universitet, høyskole eller annet akademisk institusjonsarbeid et fortrinn.

 • Kunnskap og erfaring innenfor språk, kultur og samfunn tilpasset det aktuelle fagfeltet.

 • Kunnskap om internasjonale menneskerettigheter.

 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.

 • Personlig egnethet med særlig vekt på kommunikasjons- og samarbeidsevner.

For spørsmål knyttet til stillingen, kontakt kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.

 

Starttidspunkt: Senest 01.12.17.

Stillingskode: Avdelingsleder SKO 1407.

Funksjonstittel: Leder for internasjonal avdeling.

Lønnsspenn:  69-74

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  142108
 • Intern-ID
  2017/10742
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger