Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Konsulent

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som konsulent frem til 31.06.19 med mulighet for forlengelse/fast tilsetting. Stillingen er knyttet til Servicetorget, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

 

Servicetorget består i dag av 26 ansatte fordelt på enheter som førstelinjetjeneste, arrangementsstøtte, posttjeneste og universitetets arkivtjeneste. Denne stillingen vil hovedsakelig inngå i et vikariat knyttet til førstelinjetjenesten med hovedvekt på å betjene publikum.

 

Arbeidsoppgaver:

 • betjene publikumshenvendelser over skranke, telefon og digitale systemer
 • web-redigering
 • inngå i vaktordning
 • enklere saksbehandlingsoppgaver
 • bidra til kvalitetssikring og videreutvikling av tjenesten

Kvalifikasjoner:

 • må ha relevant utdanning på bachelornivå, men dokumenterbar realkompetanse/relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig
 • må ha god digital kompetanse og gjerne erfaring med web-redigering og sosiale medier
 • relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ønsker en person som er utpreget serviceorientert, strukturert og som jobber godt alene og i team.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1065 konsulent, lønn kr. 386 700 - 436 900. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 04.10.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Beate Andreassen, tlf. 482 54 023, e-post beate.andreassen@uia.no eller Gro Hodne Gundersen, tlf. 38 14 23 75, e-post gro.h.gundersen@uia.no .

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  142083
 • Intern-ID
  Ref. 143/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger