Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førstekonsulent innen administrasjon

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent med arbeidsoppgaver knyttet til fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men det må også påregnes arbeid ved Campus Grimstad.

 

Fakultet for teknologi og realfag har ca. 300 ansatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i 4 institutter.

 

Stillingen er formelt plassert i fakultetsadministrasjonen. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektøren. Vår nye medarbeider får en koordinerende funksjon og samarbeider med instituttledelsene og med et stort antall kolleger i organisasjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • arkivering og veiledning av brukere av arkiv
 • oversikt over kontorplasser
 • mottak nyansatte (herunder bestille bruker, utstyr osv)
 • ferieregistrering og feriekoordinering
 • oversikt og oppfølging av fravær, herunder endringer i stipendiatkontrakter, og oppfølging av sykemeldinger i samarbeid med fakultetsledelsen
 • koordinering, mottak og oppfølging av henvendelser og besøk
 • støtte/oppfølging av arrangementer
 • noe prosjektkoordinering
 • bistå med inngåelse og oversikt over kontrakter/samarbeidsavtaler
 • oppfølging av arbeidsplaner i samarbeid med instituttledelsene
 • bestillerfunksjon – håndtering av rekvisisjonsreglement «Bestilling – til  - betaling»
 • vedlikeholde fakultetets web-sider
 • møteinnkallinger og -referater og andre organisatoriske oppgaver
 • andre oppgaver kan gis av fakultetsdirektøren.

Kvalifikasjoner

 • må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende, men relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • må ha god evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • saksbehandlererfaring fra UH-sektoren er en fordel
 • kjennskap til arkiv/saksbehandlingssystem, databasesystemet FS og læringsplattformer er en fordel, men den som tilsettes vil få nødvendig opplæring

Vi søker en serviceorientert person og det vil bli lagt stor vekt på ryddighet, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 376 000-482 500. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 29.09.17

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Magne Aasheim Knudsen, tlf. 918 73 545, e-post: magne.a.knudsen@uia.no eller personalrådgiver Anne Bergit Jørgensen, tlf. 918 73 555, e-post:

anne.b.jorgensen@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  142080
 • Intern-ID
  Ref. 94/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger