Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Postdoktor i eHelse

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Senter for eHelse. Tiltredelse snarlig etter avtale.

Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap har tre institutter; Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et doktorgradsprogram på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet huser også to forskningssentra, Senter for eHelse og Senter for omsorgsforskning, sør.

 

Beskrivelse av stillingen

Postdoktoren vil gjennomføre forskning i tilknytning til Senter for eHelse ved Universitetet i Agder. Senteret er tverrfaglig sammensatt med ekspertise innen helsevitenskap, IKT, samfunnsvitenskap og helseøkonomi. I prosjektet vil kandidaten samarbeide med personer fra disse faggruppene. Nærmere informasjon om senteret finnes på universitetets hjemmesider: http://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse

 

Stillingen vil være knyttet til prosjektet InnArbeid: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi. Prosjektet vil identifisere barrierer og behov for overgang fra skole til arbeidsliv og utvikle en ny tjenestemodell med ulike former for teknologistøtte. Hensikten er å innovere tjenester og teknologi slik at personer med utviklingshemming kan benytte sine ressurser i arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2017 – 2020.

 

Forskningsaktiviteten i prosjektet vil foregå i tett samarbeid mellom partnere fra kommuner, brukerorganisasjoner, næringsliv og akademia. Det er ønskelig at kandidaten har erfaring med ulike forskningsmetoder og med arbeid innen følgende områder:

 • Samhandling og integrasjon mellom tjenester og IKT-løsninger
 • Samarbeid med brukere, helsepersonell, skole og arbeidsliv
 • Inkludering av personer med utviklingshemming i arbeid
 • Brukerfokusert innovasjon og design av tjenester og IKT-løsninger
 • Testing av digitale løsninger i laboratoriesetting og i tjenestefeltet

Erfaring fra større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter vil tillegges stor vekt, samt erfaring med å samarbeid med kommunesektoren på ulike nivåer.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes, må ha et doktorgradsarbeid med klar relevans til fakultetets forskningsområder. Aktuelle søkere må ha levert avhandlingen og fått den godkjent for disputas innen søknadsfristen. Personlig egnethet for stillingen og god samarbeidsevne vil bli vektlagt. Arbeidsspråket er norsk, eventuelt dansk eller svensk. Det kreves også gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referanser vil bli innhentet i samråd med søkerne.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 6-4, sjette ledd.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 490.900 – 650.200. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • Vitnemål med utskrift av karakterer og attester
 • Liste over publikasjoner
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Forslag til prosjektskisse med fremdriftsplan (1-2 sider), basert på søkerens forskningsinteresse og bakgrunn med relevans for aktuelle prosjekt
 • Evt. inntil 10 publikasjoner som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Det er søkernes ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon digitalt innen fastsatt tid. Søknad og all dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 6. oktober 2017.


Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskisse fås ved henvendelse til prosjektleder førsteamanuensis Elin Thygesen, elin.thygesen@uia.no, tlf. 38 14 18 52 / 915 71 515, dosent Carl Erik Moe, carl.e.moe@uia.no, tlf. 38 14 17 96 / 971 28 924 eller dekan Anders Johan W. Andersen, anders.j.w.andersen@uia.no, tlf. 37 23 37 23.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  142054
 • Intern-ID
  Ref. 151/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger