Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 950 bachelor-studenter, nær 450 masterstudenter og over 180 phd-studenter. Instituttet har nær 250 ansatte. Av disse er om lag 200 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 60 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Postdoktor i nanoelektronikk og mikrobølgekretser

Stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for informatikk.

Tilsettingen gjelder for en åremålsperiode på 3 år.

Beskrivelse av arbeidsoppgavene:

NANO-gruppen ved Institutt for informatikk (IfI) er deltager i forskningsprosjektet WellSafe i samarbeid med Novelda AS. Forskningsbidraget fra IFI er konstruksjon av bredbånds mikrobølge elektronikk spesielt med hensyn på antenner gjennom utnyttelse av nye materialer. Prosjektet omfatter også måling av systemer inklusive målinger på antenner egnet for bruk i fasestyrte antennematriser. Personen som tilsettes må dokumentere ferdigheter i bredbånds antennedesign, avanserte RF-målinger ved hjelp av nettverksanalysatorer, probemåling på kretser samt konstruksjon og dimensjonering av mikrobølge signalveier fra mikrobrikke til utstrålt antenne-energi. I tillegg er det nødvendig med kompetanse innenfor design av RF-kretser i CMOS og bruk av Cadence designverktøy.

Personen som tilsettes skal arbeide både hos Novelda og på RF-utstyret på IFI og må spesielt etablere målefunksjonalitet på antenne laboratoriet (MilliLab).

Kvalifikasjonskrav:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Kandidatens evne til å jobbe selvstendig og strukturert med krevende problemstillinger vil vektlegges sammen med dokumentert teoretisk og praktisk erfaring innenfor prosjektets fokusområder. Det er også viktig å kunne vise til erfaring med å jobbe i forskningsprosjekt med akademia og industri i en internasjonal kontekst herunder også gode muntlige / skriftlige engelskkunnskaper.

Det kreves norsk doktorgrad innenfor fagområdet mikro-/nanoelektronikk, eller tilsvarende utenlandsk utdanning.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Lønn:

Stillinskode 1352, NOK 517 700 - 569 000 per år, avhengig av kompetanse og ansiennitet.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter, attester, fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte, med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

Professor Dag T. Wisland, +47-91367679, dagwis@ifi.uio.no

Professor Tor Sverre Lande,  +47-95107155, bassen@ifi.uio.no

For spørsmål om rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Helene Jansen +47 22857196, h.b.jansen@mn.uio.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  142005
 • Intern-ID
  2017/10100 - 1352
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger