Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/universitetslektor i regnskap

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har ledig en midlertidig 20 % stilling for inntil tre år som førstelektor/universitetslektor i regnskap, tilknyttet Institutt for økonomi. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har de siste årene hatt en jevn vekst i søker- og studenttall så vel som i forskningsomfang og -kvalitet. På undervisningssiden har Handelshøyskolen to bachelorprogrammer og et masterprogram i økonomi og administrasjon, et masterprogram i regnskap og revisjon, et PhD-program og flere andre bachelor- og masterprogrammer. På forskningssiden har Handelshøyskolen forskere på høyt internasjonalt nivå innen ulike fagområder og flere aktive og solide forskningsgrupper. Handelshøyskolen er videre kjent for et godt læringsmiljø, nærhet til studentene og et godt samarbeid med det lokale næringsliv. (https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia)

 

Beskrivelse av stillingen


Handelshøyskolen søker etter kvalitetsbevisste kandidater som vil bidra til utviklingen av våre studieprogrammer, og særlig vårt masterprogram i regnskap og revisjon, så vel som til økt samhandling med næringslivet og sammenheng mellom praksis, utdanning og forskning. Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for Handelshøyskolens samlede undervisningsbehov, men undervisnings- og veiledningsoppgavene vil primært være knyttet til masterprogrammet i regnskap og revisjon. 

 

Kvalifikasjoner og vilkår


Handelshøyskolen søker etter kandidater som er statsautorisert revisor, og som har praktisk og akademisk erfaring på høyt nivå innen finansregnskap. Den som tilsettes må beherske norske og internasjonale regnskapsregler, og særlig innenfor områder som foretaksintegrasjon, finansielle instrumenter og sikringstransaksjoner. Erfaring fra større internasjonale revisjons- og rådgivningsselskap så vel som samarbeidsevner og personlig egnethet vil tillegges vekt.

 

Videre må den som tilsettes beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, samt engelsk språk skriftlig og muntlig.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere basiskompetanse i pedagogikk vil få tilbud om å delta i UiAs kurs i universitetspedagogikk.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor, kr 490 900-650 200 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 436 900-579 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad


Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen". Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over referanser og kontaktinformasjon for disse
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • En oversikt over tidligere underviste emner samt evalueringer av emner undervist i nyere tid.
 • En oppsummering på inntil en side av faglige interesser, forskningsinteresser og forsknings- og utviklingsarbeid
 • Liste over pågående forsknings- og utviklingsarbeid inkludert arbeider i review prosess
 • En oppsummering på inntil en side av undervisningsfilosofi og -tilnærming.  
 • Liste over medlemskap og roller i akademiske og faglige organisasjoner og/eller publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 9. oktober 2017.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Liv Bente Hannevik Friestad, tlf. 38 14 17 23, mobil 920 16 305, e-post liv.b.friestad@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  9. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  141997
 • Intern-ID
  Ref. 149/17
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger