NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Personvernombud/personvernrådgiver ved NTNU – seniorrådgiver med juridisk kompetanse

Ved NTNU er vi opptatt av ansatte og studenters personvern, og for ytterligere å styrke og profesjonalisere universitetets håndtering av personopplysninger, søkes det etter et personvernombud/personvernrådgiver i nyopprettet stilling. Formålet til personvernombudet er å ivareta ansattes og studenters personvern og sikre trygghet for at universitetet følger gjeldende regelverk ved universitetets behandling av personopplysninger. Med ny personvernforordning som trer i kraft i 2018 stilles krav til personvernombudets oppgaver og krav til ombudets uavhengige rolle, jf. forordning 2016/679 artikkel 37-39.

 

I stillingen vil du være med på å sikre personvernet ved NTNU for behandlinger av personopplysninger og forberede oss på kravene som EUs personvernforordning vil gi oss. Personvernombudet rapporterer til NTNUs styre og rektor. Hovedfokus er å sikre god sikkerhetskultur blant universitetets ansatte og å initiere og utvikle personvern i prosesser, rutiner og IT-systemer. Stillingen vil være fleksibel, hvor en andel av stillingen vil være å ivareta det daglige behandleransvaret, herunder å gi råd og veiledning ved behandling av personopplysninger, og bistand ved inngåelse av databehandleravtaler ol. Det forutsettes tett samarbeid med øvrige jurister i fellesadministrasjonen ved NTNU og IT-avdelingen. Du vil også være med i det øvrige arbeidet med informasjonssikkerhet ved NTNU.

Personvernombudet er organisatorisk lagt under organisasjonsdirektøren, og ombudets funksjon skal dekke hele NTNUs virksomhet, i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

 

Personvernombudet vil ha kontor i tilknytning til IT-avdelingen ved NTNU i Trondheim.  For særlig kvalifiserte kandidater, kan arbeidssted ved NTNU i Gjøvik være aktuelt. Noe reisevirksomhet vil kunne påregnes. Endringer i organiseringen og fysisk plassering vil kunne påregnes.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • øke virksomhetens kompetanse på personvern
 • være NTNUs kontaktperson ovenfor Datatilsynet
 • tilrettelegge for etterlevelse av EUs personvernforordning og ny personvernlovgivning
 • gi råd, veiledning og opplæring i personvernspørsmål
 • saksbehandling i personvernspørsmål
 • bistå med personvernkonsekvensvurderinger
 • påse universitetets etterlevelse av relevant regelverk og oppfølging av avvik og brudd på personvernlovgivningen
 • holde oversikt over universitetets behandling av personopplysninger
 • planlegge og gjennomføre stedlige kontroller ved universitetets enheter

 

Kvalifikasjoner


Du må ha

 • master i rettsvitenskap/cand.jur.
 • minimum 5 års erfaring som jurist
 • kjennskap til personopplysningsloven, personvern og informasjonssikkerhet
 • god evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • erfaring med saksbehandling
 • høy integritet

Vi ønsker at du

 • har spesialisering innen personvern eller rettsinformatikk
 • har erfaring fra personvern i statlig virksomhet
 • har evne til å finne praktiske løsninger i samarbeid med andre når personvernkrav møter nye behov i virksomheten
 • har god IT-forståelse
 • har evne til å raskt tilegne deg kunnskap og arbeide målrettet
 • har erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet

Personlig egnethet vil vektlegges for stillingen.

 

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 636 200 til kr 789 700 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning for spesielt kvalifiserte kandidater kan vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger fås hos organisasjonsdirektør Ida Munkeby tlf. 41431508, e-post ida.munkeby@ntnu.no, eller hos seniorrådgiver Åshild Margrethe Revhaug tlf. 909 78 583, e-post ashild.m.revhaug@ntnu.no.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 90/17. Søknadsfrist 01.10.17.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141956
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 90/17
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger