NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Inntil 2 stillinger som førstelektor innen følgende to fagområder – Dataingeniør og Generell informasjonsteknologi og informasjonsbehandling

  

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) http://www.ntnu.edu/ie inviterer til å søke stilling som Førstelektor innen fagområdene Dataingeniør og Generell informasjonsteknologi og informasjonsbehandling, ved institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

 

Informasjon om IDI - NTNU

Institutt for datateknologi og informatikk har for tiden 32 professorer, 44 førsteamanuensis/førstelektor, 14 førsteamanuensis II, 18 amanuensis/universitetslektor, 14 postdoktorer/forskere, ca 90 aktive ph.d studenter og 23 teknisk/ administrativt personale. Instituttet er delt opp i fem fagenheter hvorav IDI Kalvskinnet, der disse stillingen vil inngå, er en av dem.

 

Stillinger

Ved fagenheten er det ledig inntil to faste stillinger som førstelektor innen fagområdene dataingeniør og generell informasjonsteknologi/ informasjonsbehandling. Fagenheten har i dag om lag 40 ansatte og gir utdanning i fire bachelorprogrammer innen IT; ingeniørfag, drift av datasystemer, informasjonsbehandling og IT-støttet bedriftsutvikling. Fagenheten har i tillegg en master innen IKT-basert samhandling. En vesentlig del av fagenhetens pedagogiske aktivitet er nettbasert e‑læring, og vi tilbyr både nettbaserte studier og nettbaserte etter- og videreutdanningskurs. Full oversikt over studieprogram som gis ved IDI finnes på https://www.ntnu.edu/idi/studies/.

 

Fagenheten har forskning innen e-læring, IT-støttet samhandling, bildebehandling og visualisering i 3D. En mer omfattende oversikt over forskningsaktivitet ved IDI finnes på https://www.ntnu.edu/idi/research/. Fagenheten er en stor nasjonal tilbyder av nettbaserte IT-fag i etter- og videreutdanningsmarkedet.

 

Som ansatt hos oss vil du bidra til å forme fremtidige dataingeniører og øvrige bachelor­kandidater innen vårt fagområde. I tillegg vil du arbeide med interessante problemstillinger knyttet til undervisning og utvikling av nye undervisningsmetoder innen instituttets utdannings­områder. Instituttet er vertskap for en SFU innen IT-utdanning (Excited). Du må ha evne til å arbeide selvstendig, evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv. Instituttet er inne i store omstillinger, og det må forventes deltagelse og endringsvilje.

 

Vi søker medarbeidere som kan undervise innen følgende fagområder:

 

 1. Ingeniørstudiet: Ingeniørstudiet gir spesialisering innen systemutvikling med vekt på distribuerte systemer. Dette omfatter alle emner fra programmering til moderne utviklingsmetoder for store programvaresystemer, sikkerhet og spesialiserte/mobile applikasjoner. Stillingen vil primært være en undervisningsstilling innen disse områdene. Det er viktig at den som tilsettes har relevant og fersk erfaring fra moderne systemutvikling.
 2. Generell informasjonsteknologi og Informasjonsbehandling: Denne personen må ha god generell utdanning innen fagfeltet, samt ha erfaring fra utvikling, innføring og anvendelse av datasystemer i organisasjoner. Arbeidsområdet vil være grunnleggende emner (innen bl.a. databaser, programmering, datakommunikasjon og nettverksteknologi, webutvikling, prosjekt- og systemarbeid, og andre tema innen informatikk), emner på arkiv- og samlings­forvaltning samt sentrale emner innen informasjonsbehandling der innføring av nye systemer, forståelse for endrings­prosesser i organisasjoner og IT-strategi er viktige tema. Personen som ansettes i denne stillingen må ha stor interesse for nettbasert e‑læring, og ha gode pedagogiske evner. En vesentlig del av stillingen vil være nettbasert undervisning.

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen minst ett av fagområdene. Søkere uten doktorgrad må dokumentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Vurderingen vil bygge på dokumentert utviklingsarbeid, pedagogisk materiale, fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomgå et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilbyr slike kurs.

Erfaring innen e-læring tillegges vekt. En 1.lektor-stilling er en undervisningsstilling, der hoveddelen av tiden går til undervisning, og resterende tid til pedagogisk utviklingsarbeid/forskning. Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt.

Fagpersonalet ved fagenheten arbeider i stor grad i team, ved at flere emner ofte er integrert i større emner med felles organisering. Ønske om og evne til samarbeid med det øvrige personalet vektlegges derfor i tillegg til personlig egnethet.

Det kreves gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk eller et annet skandinavisk språk siden undervisningen er på norsk. I tillegg må søkeren beherske engelsk både muntlig og skriftlig.

 

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

 

Lønnsbetingelser

Førstelektor følger kode 1198, der normal avlønning for tiden er brutto kr. 535 900 – 648 100 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra beløpene trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal inneholde:

 • CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort.
 • Attester og vitnemål.
 • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø.
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider).
 • Informasjon om formidlingsaktivitet.
 • Annen informasjon som søkeren finner relevant.
 • Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeidene er vanskelig å identifisere søkerens bidrag, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for dette.

 

Husk og merk søknaden med hvilken stilling du søker på.

Søknaden vil bli bedømt av en sakkyndig komité. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Særskilt oppfordrer NTNU kvalifiserte kvinner til å søke.

For ytterligere informasjon, vær vennlig å kontakte Fagenhetsleder IDI Kalvskinnet Monica Storvik, e-post: monica.storvik@ntnu.no. Tlf. +47 97 04 23 50, eller instituttleder John Krogstie, e-post: john.krogstie@ntnu.no. Tlf.: +47 93 41 75 51.

 

For informasjon om behandling av søknaden, vær vennlig å kontakte seniorrådgiver Anne Kristin Bratseth, tlf.+47 73 59 6715, E-post anne.kristin.bratseth@ntnu.no.

 

Søknaden merkes: IE 106-2017

 

Søknadsfrist: 01.10.17.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141922
 • Intern-ID
  IE 106-2017
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger