Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdelingen har ca. 145 ansatte fordelt på fire seksjoner: Brukerservice, Tjenesteproduksjon, Prosjekt og systemutvikling, Tjenestestyring og kundekoordinering. IKT-avdelingen har ansvaret for IKT-løsningene i de fleste departementene og leverer flere sentrale IKT-tjenester til øvrige departement og enkelte tilknyttede virksomheter.

Vi søker flere funksjonelle og tekniske rådgivere innen SharePoint!

IKT-avdelingen i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal styrke sitt miljø innen SharePoint og søker 4 nye medarbeidere. Strategi for samhandling i departementsfelleskapet har som mål å utvikle digitale løsninger som bygger opp under gode arbeidsformer og effektive arbeidsprosesser i departementsfelleskapet. DSS og departementene har sammen etablert prosjektet "Sammen om jobben" for å utforske muligheter og etablere ny arbeidspraksis. Vil du være med å ivareta de digitale samarbeidsrommene og arbeidsprosessene? Vil du være med å skape ny digital understøttelse av nye arbeidsprosesser?

  

Vi søker dere som:

 

 • har god kjennskap til SharePoint funksjonelt og/eller teknisk

 • liker å jobbe med arbeidsprosesser

 • har interesse for effektivisering og digital samhandling

 • liker å jobbe i team og skaper dialog og samarbeid på tvers

 • har erfaring fra prosjektarbeid og endringsprosesser

Dere får:

 

 • være med å påvirke egen og andres arbeidshverdag

 • god kunnskap om arbeidsprosesser i departementene

 • påvirke hvordan departementene skal jobbe fremover mot nytt regjeringskvartal

 

Arbeidsoppgaver kan variere med tyngdepunktet enten mot det tekniske eller det funksjonelle. Avhengig av faglige kvalifikasjoner vil arbeidsoppgavene variere mellom:


 • Tjenesteansvar for SharePoint-tjenesten

 • Deltagelse i prosjektarbeid ved nye samhandlingsløsninger og systemtilpasninger

 • Kunderådgivning

 • Beskrive arbeidsprosesser og krav i henhold til ønsket løsning

 • Bistå i innføring knyttet til bruk av samhandlingsløsninger

 • Testledelse

 • 2. linje brukerstøtte knyttet til funksjonalitet og bruk

 • Dokumentasjon av endringer og konfigurasjon

 • Støtte til driftsavdelingen på 2.linje support – teknisk

 • Implementering i forhold til beste praksis på farm, utvikling og tilpasning av SharePoint

Nødvendige kvalifikasjoner:

 

 • Høyere utdanning på bachelornivå fra universitet eller høyskole der informatikk inngår i fagkretsen
 • Lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse

 • God kompetanse om og praktisk erfaring med Microsoft SharePoint 2013/2016/ SharePoint online

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 

 • Erfaring med tjenesteleveranser

 • Evne til å sette deg inn i eksisterende arbeidsform og omsette disse til effektive arbeidsprosesser

 • Erfaring med prosjektarbeid/ledelse (Prince 2)

 • Erfaring med testledelse

 • God erfaring med testplanlegging og gjennomføring iht testmetodikk

 • Kjennskap til Scrum, smidig utvikling

 • Grunnleggende kompetanse om administrasjon og konfigurasjon av SharePoint

 • Kompetanse innenfor masterpage/pagelayout, CSS, innholdstyper og termstore

 • Kompetanse på tilpasninger og utvikling av webparts

 • Kompetanse med .NET utvikling i C# (visual studio 2013+) JS, CSS og HTML, typescripting

 • Powershell, lage/lese script

Personlige egenskaper:

 

 • God relasjonsbygger

 • Gode evner til samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell

 • Stillingen krever høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere oppgaver parallelt

 • Fleksibel og endringsdyktig

Andre opplysninger:


Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå KONFIDENSIELT og autorisert

Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden

Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden


Lønn:


Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver, for tiden kr. 527.500 – 638 700, eller 1364 seniorrådgiver, for tiden kr. 569 000 – 792 700,- pr år, avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Som ansatt i DSS har du:

 

 • Gode utviklings- og karrieremuligheter

 • Godt arbeids- og fagmiljø med mange og varierte sosiale møteplasser

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse

 • Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag

 • Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet

 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

 • Avtalefestet 5 ukers ferie per år

 • Sommertid (mai-september)

 • Fleksible arbeidstidsordninger

  

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

 

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Bakgrunnssjekk leveres av vår partner Meditor. Dette er en systematisk kilde- og dokumentkontroll av opplysninger søkere gir om utdanning og arbeidserfaring. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk etter informert samtykke fra kandidaten.

 

Nærmere opplysninger ved prosjektleder i PS IKT, Vibeke Bøe, tlf: 988 88 981.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Teatergata 5
 • Jobbnorge-ID
  141915
 • Intern-ID
  DSS-2017-22
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger