Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Sosial- og vergemålsavdelinga. Avdelingas hovedansvarsområder er å arbeide for at statlige vedtak, mål og retningslinjer innen barnevern, sosialtjenesten i NAV, familiepolitikken og vergemålsområdet blir fulgt opp. Vi er 26 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse fordelt på sosial- og familieseksjonen og vergemålseksjonen.

 Rådgiver / seniorrådgiver st nr 17/17 vikariat

Vil du jobbe for et godt barnevern?

 

En av våre dyktige medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon. Vi trenger derfor en medarbeider på sosial- og familieseksjonen som kan bidra i arbeidet for bedre rettsikkerhet for barn og unge. Vikariatet har en varighet på ett år.

 

Stillinga er tillagt varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Arbeidsoppgaver knyttet til lov om barneverntjenester står sentralt.

 

Som medarbeider i sosial- og vergemålsavdelinga jobber du blant annet med å gi råd og veiledning til de kommunale barneverntjenestene, saksbehandle klager på barnevernområdet, gjennomføre tilsyn med kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner, samt arrangere og bidra faglig på møter med kommunene. En del reisevirksomhet må påregnes. Andre arbeidsoppgaver hos Fylkesmannen kan pålegges ved behov.

 

Du har:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen barnevern, helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap, pedagogikk eller jus. Minimum bachelornivå
 • faglig interesse og engasjement for barnevern- og sosialfeltet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

 

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring fra kommunal barneverntjeneste, barneverninstitusjon eller annen offentlig forvaltning
 • evne til å arbeide effektivt, nøyaktig og selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • kunnskap og erfaring med IKT som arbeidsverktøy
 • evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges, og vi vektlegger også hvordan søkerne kompletterer øvrig kompetanse i avdelinga.

 

Stillingen har 6 måneders prøvetid. Vi ønsker at du kan tiltre så snart som mulig.

 

Vi tilbyr: 

 • et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger i en utviklingsorientert organisasjon

 • lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364,

  fra kr. 459 100,- – kr.611 700,- pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner

 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk

 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

 • raus arbeidsgiverpolitikk

 • gode velferdsordninger

 • arbeidssted i Bodø

 

Info om Bodø:

Bodø kommune: http://www.bodo.kommune.no

Bodø i vinden: http://www.bodo.no

Avisa Nordland: http://www.an.no

Bodø Nu: http://www.bodonu.no

 

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

 

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Søknadsfrist:

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Merete Troli, tlf 75 53 15 47 / mobil 99 25 94 64 / epost fmnomtr@fylkesmannen.no eller underdirektør Randi Gundersen, tlf 75 53 15 38 / epost fmnorgu@fylkesmannen.no

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  141900
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger