Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Sosial- og vergemålsavdelinga. Avdelingas hovedansvarsområder er å arbeide for at statlige vedtak, mål og retningslinjer innen barnevern, sosialtjenesten i NAV, familiepolitikken og vergemålsområdet blir fulgt opp. Vi er 26 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse fordelt på sosial- og familieseksjonen og vergemålseksjonen.

 Rådgiver / seniorrådgiver st nr 17/17 vikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nordland
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø
 • Jobbnorge-ID
  141900
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger