Universitetet i Bergen

Universitetsdirektørens kontor

Kommunikasjonsdirektør

Universitetet i Bergen er et fremragende og samfunnsengasjert universitet, med både nasjonal og internasjonal synlighet og påvirkningskraft. Vi søker en leder som vil være med å videreutvikle UiB som en viktig premissleverandør i utformingen av fremtidens kunnskapssamfunn i henhold til Universitetets strategi. Kommunikasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for å lede og utvikle UiBs interne og eksterne kommunikasjon og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe.

 

Kommunikasjonsdirektøren skal lede og videreutvikle Kommunikasjonsavdelingen med et bredt spekter av oppgaver. Avdelingen har om lag 30 årsverk. Vi søker etter en visjonær og strategisk direktør som skal støtte universitetsledelsen og enhetene i kommunikasjonsfaglige spørsmål og som gjennom tydelig profilering kan bidra til å at UiB blir en synlig kunnskapsaktør nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle kandidater for stillingen må ha en motiverende lederstil med vekt på samarbeid og dialog. Evne til å skape resultater og et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser er viktig.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for UiBs eksterne og interne kommunikasjonsarbeid
 • Lede arbeidet med å profilere og bygge omdømmet til UiB
 • Støtte UiBs forsknings- og utdanningspolitiske merkesaker
 • Bistå universitetsledelse og enhetene i strategiske og kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Redaktøransvar for universitetets egne kanaler
 • Lede avdelingen og legge til rette for medarbeidernes kompetanseutvikling

 

Vi søker en engasjert leder med:


 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole, bred samfunnsinnsikt og kunnskap om offentlig sektor
 • Et sterkt ønske om å bidra til videreutviklingen av Universitetet i Bergen
 • Solid erfaring med kommunikasjon som strategisk endringsverktøy
 • Dokumenterbare resultater og erfaring innen avdelingens fagområder formidling, digitalisering, profilering, internkommunikasjon og krisekommunikasjon
 • Helhetlig kommunikasjonsforståelse
 • Stor innsikt i trender og utvikling i medielandskapet og kommunikasjonsbransjen
 • Erfaring med personalledelse, målstyring, og budsjett- og resultatansvar høyere relevant utdanning på masternivå

 

For ytterligere informasjon, kontakt universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, tlf. 957 70 062, eller ass. universitetsdirektør Tore Tungodden tlf. 975 57 140.

 

Lønn etter avtale (stillingen er plassert i kode 1060, avdelingsdirektør).

 

Generelle opplysninger:


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke stillingen.

 

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

 

Den som blir tilsett må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «SØK på JOBBEN» til Universitetet i Bergen.

 

 

Søknadsfrist: 25.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Kommunikasjonsavdelingen
 • Jobbnorge-ID
  141868
 • Intern-ID
  17/11300
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger