NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU har store ambisjoner for utdanning og forskning, og for IT som virkemiddel for å nå målene. NTNU IT leverer IT-tjenester til mer enn 40.000 studenter og ansatte ved Norges største universitet. NTNU IT er organisert i 6 seksjoner som jobber med drift, brukerstøtte, utvikling, forvaltning, strategi og sikkerhet.

Seksjon IT-Drift har ansvar for all sentral IT-infrastruktur ved NTNU. Vi sørger for at NTNUs ansatte og studenter har tilgang til nett, beregningsressurser, samhandlingsløsninger som O365, Sharepoint og Skype for Business, administrative applikasjoner og støttesystemer, terminaltjenester, e-post, utskrift og lagring.

Faggruppeleder Klient - NTNU IT

Denne stillingen er ikke aktiv.