Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Seniorrådgiver - Leder av post-grant team

Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo, er et internasjonalt ledende fakultet med stor faglig bredde. For å øke sin portefølje av eksterne prosjekter har fakultetet etablert Enhet for eksternfinansiering (EEF) som gir administrativ og faglig støtte til store nasjonale og internasjonale søknader om forskningsfinansiering, i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus og Ahus.

Vi søker nå en seniorrådgiver i fast stilling som skal lede et «post-grant»-team som skal arbeide med rapporteringer om forskningsprosjekter med eksterne bevilgninger fra EU, Forskningsrådet, Kreftforeningen, etc. Stillingen vil ha en koordinerende rolle innen administrasjon av eksternfinansierte prosjekter for å øke profesjonaliteten og effektiviteten i rapporteringer og drift. Vedkommende skal lede og koordinere et team som består av personer som har som en særskilt oppgave for rapportering om eksterne forskningsprosjekter i fakultetets fire underliggende enheter, tre institutter og Norsk senter for molekylærmedisin. Kandidaten til stillingen må ha god økonomiforståelse, da økonomirapportering av forskningsprosjekter er en særlig viktig oppgave. Den ideelle kandidaten er strukturert og har sans for detaljer. Du trives med mange baller i lufta, er effektiv og får ting unna. Det er viktig at du trives med å kommunisere og er tydelig, både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • lede fakultetets «post-grant»-team
 • etablere og vedlikeholde rutiner for økonomi- og faglig rapportering i henhold til krav og retningslinjer
 • følge opp fakultetets kontakt med finansieringsinstitusjoner vedrørende rapportering

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Kandidater med god økonomikompetanse og erfaring fra budsjettering og regnskap foretrekkes. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet såfremt du kan dokumentere evne til å mestre de aktuelle oppgaver.
 • interesse for og erfaring fra prosjektadministrasjon
 • omfattende kompetanse og erfaring fra budsjettering og regnskap
 • gode formuleringsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
 • det er en forutsetning at de ansatte deltar i den faglige utviklingen av EEFet, oppdaterer seg faglig samt deltar i aktuelle faglige nasjonale og internasjonale fora

Personlige egenskaper

 • ansvarlig og selvstendig
 • initiativrik og serviceorientert
 • fleksibel og utadvendt
 • gode samarbeidsegenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø i utvikling med krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn som seniorrådgiver stillingskode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 517.700 - 686.900, avhengig av  kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Når du søker bør du ha CV klar for opplasting som vedlegg. Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg, som vitnemål og attester, men det er ikke obligatorisk. I tillegg ber vi om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 5. oktober 2017

Kontaktpersoner:
- Ingrid Sogner, epost: ingrid.sogner@medisin.uio.no mob. 90663386

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Sogn Arena
 • Jobbnorge-ID
  141813
 • Intern-ID
  2017/10177
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger