NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakulet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat innen diskret optimering

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat for en periode på tre år. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi og fakultetet står som arbeidsgiver.

 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har for tiden tilsatt 23 professorer, 9 professor II, 7 postdoktorer og 27 ph.d.-stipendiater.

For mer information om instituttet, se www.ntnu.no/iot

 

Den ledige stillingen som stipendiat vil bli tilknyttet faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering, hvor en har en stor og aktiv gruppe som forsker innen diskret optimering med anvendelser innenfor blant annet transport, logistikk og helse.

 

Arbeidsområder

Stipendiatens arbeid vil inngå i forskningsprosjektet «Design and Experimental Analysis of Novel Integrated Optimization Methods» (AXIOM), som er finansiert av Forskningsrådet og Fakultet for økonomi ved NTNU. I prosjektet er det tre partnere: 1) Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, 2) Høgskolen i Molde og 3) SINTEF Digital. Samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Portugal, Canada, USA, Italia og Brasil står sentralt i prosjektet. Målet med forskningsprosjektet er å utvikle nyskapende integrerte metoder for å løse komplekse problemer innen diskret optimering. De forventede resultatene inkluderer innovative metoder som kombinerer elementer fra eksakte metoder, metaheuristikker og heterogen databehandling.


AXIOM-prosjektet består av fire arbeidspakker (AP-er). AP1 innebærer å analysere eksakte metoder og å undersøke hvordan disse kan bli utvidet og forbedret ved hjelp av heuristikker. AP2 dreier seg om å finne ut hvordan eksakte metoder på best mulig vis kan utnyttes i et metaheuristisk rammeverk. AP3 omhandler å utvikle algoritmer som utnytter alle prosessorenheter i moderne PC-er maksimalt, samt er fleksible og skalerbare. I AP4 vil eksperimentelle data bli samlet inn, analysert og syntetisert, for å besørge ny kunnskap og forståelse. Stipendiaten vil primært arbeide med AP1.

 

Metodene som blir utviklet vil være generelle, men skal hovedsaklig rettes mot arbeid innen «the Inventory Routing Problem» (IRP). IRP er en generalisering av «the Vehicle Routing Problem» (VRP), og omhandler gjentatt distribusjon av produkter fra tilbudssteder til kunder i en gitt tidshorisont. Målet er å minimere distribusjonskostnadene i planleggingsperioden, mens etterspørselen blir møtt og lagrene ikke overskrider sin kapasitet. IRP er interessant fra et praktisk ståsted så vel som fra et teoretisk perspektiv, da det integrerer deler av en verdikjede som tradisjonelt blir styrt uavhengig av hverandre. Problemet oppstår når en  distributør eller en tredjepart får ansvar for å bestemme tid og størrelse for leveranser til kundene. Fleksibiliteten dette gir distributøren kan føre til reduserte kostnader for hele verdikjeden. Det teoretisk interessante aspektet i dette arbeidet innebærer særlig å koordinere tre velkjente og svært krevende utfordringer: lagerstyring, tidsplanlegging for distribusjon og ruteplanlegging. Dette vil gjøres gjennom å utvikle teori og løsningsmetoder for det totale problemet.

 

Et utvalg forskjellige versjoner av IRP eksisterer, og både veibaserte og maritime anvendelser finnes i forskningsliteraturen. Forskningsgruppen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er rangert som et av de ledende miljøene innen maritim transport og har gjort omfattende arbeid innen maritim IRP. Stipendiaten innen AXIOM-prosjektet vil fortsette forskningsgruppens tidligere arbeid og flytte fagområdets forskningsfront.

 

Kvalifikasjoner - krav

 • Det kreves fullført mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse med godt resultat, eller utdanning på tilsvarende nivå før oppstart i stipendiatstilling. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver
 • Kandidaten forventes å ha interesse for og en solid bakgrunn innen diskret optimering
 • Evne å jobbe i prosjektteam
 • Svært gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Evne og vilje til å kommunisere med fageksperter
 • Evne til å være ansvarlig samt arbeide selvstendig og ta initiativ

Ønskede kvalifikasjoner

 • Programmeringserfaring
 • God på kommunikasjon både mot teknisk og administrativt personell
 • Muntlig og skriftlig norskkunnskaper

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, for tiden minimum brutto kr. 432.300,-  pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om dette finnes på http://www.ntnu.no/studier/phiot.

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Henrik Andersson, telefon 73 59 35 92 eller e-post henrik.andersson@ntnu.no, professor Marielle Christiansen, telefon 73 59 36 02 eller e-post marielle.christiansen@ntnu.no, førsteamanuensis Magnus Stålhane, telefon 73 59 08 11 eller e-post magnus.staalhane@ntnu.no.

 

Søkere må innen søknadsfristen sende inn: følgebrev, CV med bekreftede opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis og vitenskapelige arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 29.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141784
 • Intern-ID
  ØK-044
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger