NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat i IKT-basert effektivisering av sammenhengende tjenestekjeder i helsesektoren


Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat for en periode på fire år, inkludert 25% arbeid for instituttet. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.

 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har for tiden tilsatt 23 professorer, 9 professor II, 7 postdoktorer og 27 ph.d.-stipendiater. Instituttet er organisert i 4 faggrupper:


 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Virksomhetsledelse
 • Strategi og forretningsutvikling

Den ledige stillingen som stipendiat vil bli tilknyttet faggruppen for Virksomhetsledelse.

 

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Improved patient flow and resource utilization at St. Olav’s hospital» som er finansiert av NTNU, og er forankret ved IØT ved faggruppen for Virksomhetsledelse i samarbeid med Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU). Utgangspunktet for forskningsprosjektet knyttet til stillingen i faggruppen for Virksomhetsledelse er det økende behovet for koordinering og samhandling mellom ulike aktører involvert i hele pasientforløpet, som for eksempel kommunale omsorgstjenester, fastlege og sykehus.

Prosjektet skal utvikle kunnskap om hvordan samhandling i slike komplekse kjeder kan bli mer effektiv, spesielt ved å introdusere standardiserte prosesser og etablere et system for en felles pasientjournal som er tilgjengelig for alle involverte tjenester. Den sentrale case study i prosjektet er den pågående anskaffelsen av et system for en felles pasientjournal for Helse Midt-Norge, «Helseplattformen». I denne anskaffelsen skal det utvikles innovative løsninger for en felles pasientjournal gjennom en konkurransepreget dialog med flere leverandører.

 

Arbeidet for instituttet tilsvarer ett år og kan bestå av deltakelse i undervisningsarbeid som øvingsleder, foreleser, eksamenssensor, fagutvikler og/eller veileder på prosjekt- og masteroppgaver. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver. Til slutt må en være forberedt på å delta i utredningsarbeid i forbindelse med universitetets aktivitet.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Det kreves fullført mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse med godt resultat, eller utdanning på tilsvarende nivå før oppstart i stipendiatstilling. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver.

 • Søkere forventes å ha solide kunnskaper innenfor flere av følgende områder: verdikjedeledelse (SCM), endringsledelse, systemteori, og interorganisatorisk teori.

 • Kunnskap om og/eller erfaring med helsesektoren betraktes som positivt, men er ikke en forutsetning.

 • Interesse og motivasjon for å drive med kvalitativ empirisk og konseptuell forskning, og for å jobbe tett sammen med forskere og medarbeidere i helsesektoren er svært viktige.

 • Kvalifiserte søkere må beherske norsk tilsvarende nivå 4 etter NTNUs system og engelsk skriftlig og muntlig. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, for tiden minimum brutto kr. 432.300,- pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og motiverende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Veiledning og tilbakemelding på forskningsarbeid i nær interaksjon med veilederne
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om dette finnes på www.ntnu.no/iot/studier/phiot.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Luitzen de Boer, telefon 73 59 76 04 eller e-post luitzen.de.boer@ntnu.no.  

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søkere må innen søknadsfristen sende inn: følgebrev, CV med bekreftede opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis og vitenskapelige arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 29.09.2017

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141771
 • Intern-ID
  ØK-043
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger