NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Stipendiat innen kvantitativ helselogistikk

 Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat for en periode på fire år, inkludert 25% arbeid for instituttet. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) har for tiden tilsatt 23 professorer, 9 professor II, 7 postdoktorer og 27 ph.d.-stipendiater. Instituttet er organisert i 4 faggrupper:

 • Bedriftsøkonomi og optimering
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Virksomhetsledelse
 • Strategi og forretningsutvikling

Arbeidsområder – stipendiat
Den ledige stillingen som stipendiat vil bli tilknyttet faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering, hvor en har en stor og aktiv gruppe som forsker innen diskret optimering med anvendelser innenfor blant annet transport, logistikk og helse.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Improved patient flow and resource utilization at St. Olav’s hospital» som er finansiert av NTNU. Den er forankret ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), og det vil i prosjektet være tett samarbeid med Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St. Olavs Hospital. Målet med prosjektet er å sørge for en bedre pasientflyt og ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital, og her vil metodikk innen operasjonsanalyse, som optimering, simulering og køteori, være viktige analyseverktøy for å forbedre pasientflyten og utnyttelsen av de knappe ressursene ved sykehuset. Utgangspunktet er å studere og få en forståelse for koordineringsproblematikken som oppstår når kritiske ressurser inngår i flere ulike pasientforløp og dermed må samplanlegges for å utnyttes effektivt.

I forskningsprosjektet lyses det også ut en stipendiatstilling ved faggruppen for virksomhetsledelse (ref 141771) hvor kandidaten skal utvikle kunnskap om hvordan samhandling mellom ulike aktører involvert i pasientforløpet, både i og utenfor sykehuset, kan bli mer effektivt, spesielt ved å introdusere standardiserte prosesser og etablere et system for en felles pasientjournal som er tilgjengelig for de involverte aktørene.

Arbeidet for instituttet tilsvarer ett år og kan bestå av deltakelse i undervisningsarbeid som øvingsleder, foreleser, eksamenssensor, fagutvikler og/eller veileder på prosjekt- og masteroppgaver. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver. Til slutt må en være forberedt på å delta i utredningsarbeid i forbindelse med universitetets aktivitet.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Det kreves fullført mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse med godt resultat, eller utdanning på tilsvarende nivå før oppstart i stipendiatstilling. Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om tilsetting med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver
 • Søkere forventes å ha en solid bakgrunn i operasjonsanalyse samt interesse og motivasjon for å arbeide med anvendt kvantitativ forskning for sykehus i tett samarbeid med forskere og medarbeidere i sykehussektoren
 • Det vurderes som positivt om søkere har kunnskap om og erfaring med programmering
 • Interesse og motivasjon for arbeidsområdet og for å jobbe tett sammen med forskere og medarbeidere i helsesektoren er svært viktige
 • Det kreves norskkunnskaper tilsvarende nivå 4 etter NTNUs system og engelsk skriftlig og muntlig
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06


Lønns- og arbeidsvilkår
Stipendiat kode 1017 lønnes etter lønnstrinn 50 i Statens lønnsregulativ, for tiden minimum brutto kr. 432.300,- pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

• Spennende og motiverende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• Veiledning og tilbakemelding på forskningsarbeid i nær interaksjon med veilederne
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
• Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Tilsetting i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om dette finnes på http://www.ntnu.no/studier/phiot.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentiggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Henrik Andersson, telefon 73 59 35 92 eller e-post henrik.andersson@ntnu.no eller professor Marielle Christiansen, telefon 73 59 36 02 eller e-post marielle.christiansen@ntnu.no.

Søkere må innen søknadsfristen sende inn: følgebrev, CV med bekreftede opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis og vitenskapelige arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.
Søknadsfrist: 29.09.2017

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141751
 • Intern-ID
  ØK-042
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger