Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

FAV leverer fellesadministrative tjenester som støtter departmentsfellesskapets arbeidsprosesser, som anskaffelser, bedriftshelsetjeneste og rekrutteringsverktøy. I tillegg har vi ansvar for HR-tjenester og arkiv internt i DSS og vi bistår direktør med sekretariatsfunksjoner. HR har ansvar for hele spekteret av HR-tjenester for DSS og er delt i tre team: organisasjonsutvikling, lønn og kjernetjenester.

Kjernetjenesteteamet er ansvarlig for rådgivning og støtte til avdelingene innen personalforvaltning, rekruttering, IA/HMS og har også medbestemmelse og lønnsfastsettelse som en del av sitt ansvarsområde. Vi søker etter en rekrutteringsrådgiver som skal gå inn i et fødselsvikariat. Arbeidsoppgavene vil bestå i å rådgi, saksbehandle og arbeide operativt med våre ledere relatert til alle deler av rekrutteringsprosessen.

Vikariat - HR rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Akersgt. 64
 • Jobbnorge-ID
  141740
 • Intern-ID
  DSS-2017-24
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger