Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

FAV leverer fellesadministrative tjenester som støtter departmentsfellesskapets arbeidsprosesser, som anskaffelser, bedriftshelsetjeneste og rekrutteringsverktøy. I tillegg har vi ansvar for HR-tjenester og arkiv internt i DSS og vi bistår direktør med sekretariatsfunksjoner. HR har ansvar for hele spekteret av HR-tjenester for DSS og er delt i tre team: organisasjonsutvikling, lønn og kjernetjenester.

Kjernetjenesteteamet er ansvarlig for rådgivning og støtte til avdelingene innen personalforvaltning, rekruttering, IA/HMS og har også medbestemmelse og lønnsfastsettelse som en del av sitt ansvarsområde. Vi søker etter en rekrutteringsrådgiver som skal gå inn i et fødselsvikariat. Arbeidsoppgavene vil bestå i å rådgi, saksbehandle og arbeide operativt med våre ledere relatert til alle deler av rekrutteringsprosessen.

Vikariat - HR rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsoppgaver:

 • operativt og strategisk HR arbeid
 • saksbehandling
 • videreutvikling av fagområdet

Stillingen krever:

 • relevant utdanning på bachelornivå eller høyere
 • lang erfaring med rekruttering og personalforvaltning
 • sertifisering innen ett eller flere testverktøy og lang erfaring med tilbakelesning
 • relevant personsertifisering fra DNV GL
 • erfaring fra videreutvikling av systemer og prosesser
 • erfaring fra tilsvarende rolle i statlig virksomhet eller/og departement er ønskelig
 • erfaring med websak, jobbnorge og sap er ønskelig
 • erfaring med onboardingsprosesser, arbeidsgiverprofilering og analyser er en fordel

Personlige egenskaper:

 • høy grad av serviceinnstilling og leveringsdyktighet
 • god til å kommuniserer både skriftlig og muntlig
 • god til å samarbeide i team og arbeide selvstendig
 • god evne til å håndtere stress

Som medarbeider i DSS er vi opptatt at du etterlever våre verdier om fellesskap, sikkerhet, service, resulater og profesjonalitet.

Andre opplysninger:

• Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden

• Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden

Lønn:

Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver i st.kode 1434/1364, fra kr 558 500,- til 661 700,- avhengig av kompetanse. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Som ansatt i DSS har du:

 • forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • varierende og spennende arbeidshverdag
 • engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
 • fleksibel arbeidstid
 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.

Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved: avdelingsdirektør Anne-Cecilie R. Kran, tlf: 905 12 601 eller HR-sjef Karoline Holme, tlf: 980 00 330.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. september 2017
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Akersgt. 64
 • Jobbnorge-ID
  141740
 • Intern-ID
  DSS-2017-24
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger