NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Stilling som PhD eller Post-Doc i prosjektet selfBACK

Stillingen er administrativt knyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), med arbeidssted ved ISM i Trondheim.

 

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. Instituttet er ett av sju institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger. ISM har ansvaret for 1000 sykepleiestudenter i bachelor og videreutdanning, 150 masterstudenter og 125 Ph.d.-kandidater. ISM er samlokalisert med Øya helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Se mer om instituttet her: www.ntnu.no/ism.

 

Vi søker en PhD eller en post doc til forskningsprosjektet selfBACK. selfBACK er et femårig prosjekt finansiert av EU via Horizon2020 programmet. NTNU er koordinator for prosjektet som involverer partnere fra Danmark, Skottland og Nederland. Målsettingen med prosjektet er å utvikle et digitalt beslutningsstøttesystem for personer med korsryggsmerter og evaluere dette systemet i en multinasjonal randomisert kontrollert studie. PhD/Post doc som tilknyttes prosjektet vil inngå i et internasjonalt tverrfaglig forskningsteam med ekspertise innen muskel- og skjeletthelse, medisinsk teknologi og informasjonsteknologi. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være rettet mot å planlegge og gjennomføre den multinasjonale randomisert kontrollerte studien sammen med andre involverte institusjoner i prosjektet. Dette inkluderer også evaluering av behandlingseffekt og prosessevaluering som gjennomføres som en integrert del av studien.

 

Til prosjektet søker vi etter en kandidat med sterk interesse for forskningsfeltet. Det utlyses PhD eller post doc stilling i tre år i 100% stilling. Tiltredelse ønskes 1. januar, 2018.

 

Krav til bakgrunn og kompetanse

 • For post doc stilling kreves avlagt PhD i et relevant emne
 • For PhD kreves mastergrad eller tilsvarende med med et vektet gjennomsnitt B eller bedre.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på både norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Klinisk erfaring med muskel- og skjelett lidelser er en fordel.
 • Erfaring med intervensjonsstudier eller intervensjonsforskning er ønskelig.
 • Spesiell interesse for mHealth og medisinsk teknologi er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • Har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer 

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Stilling som stipendiat avlønnes med minimum årslønn brutto kr 436 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 436 500,- til kr 499 200,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekker 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsetting i doktorgradsstilling betinger opptak til ph.d-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.ntnu.no/mh/phd

 

Stilling som post doc avlønnes med minimum årslønn brutto kr 490 500,- per år. Normal avlønning er fra kr 490 500,- til kr 517 300,- per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet, samt hvorvidt man søker på stipendiatstilling eller postdoktorstilling må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet.

 

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 29.09.2017

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med professor og prosjektleder Paul Jarle Mork, paul.mork@ntnu.no, mobil 90104615.

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no, mobil 99301868

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. september 2017
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141692
 • Intern-ID
  2017/26002
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger