Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Administrativ koordinator for Senter for fremragende forskning

«Hybrid Technology Hub» er et senter for fremragende forskning ved Institutt for medisinske basalfag, med grunnfinansiering fra Norges forskningsråd i opp til ti år fra 2017. Senterets aktivitet er basert i Oslo med samarbeidspartnere i utlandet. Senteret er i oppstartfase og vil utvides betydelig under prosjektperioden. Senterleder er http://www.med.uio.no/imb/personer/vit/stefankr/


Senterets vitenskapelige mål er å utvikle et "Organ on a chip", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen (metabolisme) og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning.
Den som tilsettes vil få varierte arbeidsoppgaver knyttet til administrativ drift av sentret og senterets aktiviteter i tett samarbeid med senterleder og det administrative støtteapparatet ved instituttet og fakultetet. Arbeidsoppgavene stiller krav til en utpreget serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.
Stillingen er en fast 100% stilling og inngår i instituttets administrasjon. Stillingsinnehaver rapporterer til senterleder under senterperioden.

Arbeidsoppgaver

 • Generell sekretærfunksjon for senterleder og senterstyret
 • Støtte og avlaste senterleder i oppfølging av senterets administrative leveranser
 • Bistå senterleder i rekrutteringsarbeid, personaloppfølging og mottak av nyansatte og gjesteforskere
 • Oppfølging av senterets økonomi i samarbeid med instituttets økonomiseksjon
 • Administrativ støtte og drift av senterets forskerskole og senterets utdanningsaktiviteter
 • Forberedelse og gjennomføring av senterets nasjonale og internasjonale møter, seminarer og arrangementer
 • Kommunikasjonsarbeid og nettredaktøransvar for senterets digitale kanaler
 • Bidra i og koordinere arbeidet med senterets årsplaner og årsrapporter
 • Bestilling av reiser, hotell, kontorrekvisita, laboratorievarer og -utstyr m.m., samt håndtering av bilag (faktura og refusjoner

Senteret er under oppstart og andre administrative oppgaver vil kunne tilkomme.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende) og relevant praksis. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Senterets aktiviteter er internasjonale. Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Relevant administrativ erfaring tilpasset stillingens funksjoner
 • Spesialkompetanse innenfor en eller flere deler av den skisserte oppgaveporteføljen vil bli tillagt vekt
 • Kjennskap til relevant lovverk og reguleringer innen personal, økonomi og forskningsadministrasjon er en fordel
 • Forskerutdanning eller annen erfaring fra forskningsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert. Du er initiativrik, nøyaktig og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og tåler periodevist sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter. Du har evne til å levere i henhold til knappe tidsfrister. Du er utadrettet og omgjengelig, setter deg raskt inn i nye oppgaver og kan effektivt navigere i store mengder informasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1434 Rådgiver fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 512 700 og kr 623 900, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Eventuelt: Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli intervjuet og referanser vil bli innhentet. Det kan bli benyttet testverktøy i vurderingsprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: UiO oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 10.10.2017

Tiltredelse: 1. januar 2018 eller tidligere.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Hela Soltani, hela.soltani@medisin.uio.no, telefon 22 85 56 64/ mobilnr 977 288 75

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. oktober 2017
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Oslo
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Domus Medica
 • Jobbnorge-ID
  141571
 • Intern-ID
  2017/10003
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger