Fra 1685 har fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene - eller fylkesmannsembetene - er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene.

Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat. Kommunalavdelingen er en av Fylkesmannens 7 avdelinger. Kontoret er plassert i Statens Hus på Steinkjer.

Kommunalavdelingen er en avdeling med stor bredde i oppgaver. Avdelingen arbeider mest mot kommunene, men har også viktige oppgaver direkte mot enkeltindivid.Kommunalavdelingen omfatter ansvarsområdene samfunnssikkerhet og beredskap, plan, samordning og kommuneøkonomi, vergemål, samt bygg og justis.

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver - vikariat

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Nettside
 • Kommune
  Steinkjer
 • Jobbnorge-ID
  141512
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger