Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal gjennom nærhet til befolkning og miljø, bidra til en effektiv gjennomføring av Stortingets og Regjeringens politikk. Fylkesmannen skal også være talerør overfor sentrale myndigheter. Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen må derfor ha et nært samarbeid med andre statsetater, fylkeskommunen og kommunene for å stimulere til initiativ og innsats knyttet til fylkets utvikling. Fylkesmannen har ca. 170 ansatte og er pr. dato organisert i Justis- og beredskapsavdelingen, Kommunal- og samordningsstaben, Avdeling for landbruk og bygdeutvikling, Reindriftsavdelingen, Miljøvernavdelingen, Oppvekst- og utdanningsavdelingen, Sosial- og helseavdelingen, samt Fylkesmannens sekretariat og Administrasjonsstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kontorsted i Statens hus – E.C. Dahls g. 10 i Trondheim sentrum.

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  141510
 • Intern-ID
  OUA
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger